Assamalla karstiluht

Assamalla karstiluht asub Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Assamalla küla lähedal. Luht asub Pandivere kõrgustiku keskosas, umbes 1 km2 suuruses nõos, kus paikneb üle 50 karstilehtri. Sellest veidi eemal asub ala, kus allikad avanevad maapinnale, suurvee ajal moodustub sinna umbes 10 hektari suurune järvik.

Assamalla karstiluht suurvee ajal maikuus 2010.

Assamalla karstiluht jääb Pandivere veekaitseala piiresse.