Asümptoot (sõna algallikas on vanakreeka sõna ἀσύμπτωτος (asymptōtos, 'mitteühtelangev')) on sirge, mis võib leiduda joone lõpmatu haru puhul nii, et kui joone punkt kaugeneb tõkestamatult mööda haru, siis ta samal ajal läheneb lõpmatult sellele sirgele[1].

Graafikul on kujutatud püst-, rõht- ja kaldasümptooti

Eristatakse püst- (asümptoodiks olev sirge on risti x-teljega), rõht- (kui ta on risti y-teljega) ja kaldasümptooti (kui ta ei ristu neist kummagagi)[2].

Viited muuda

  1. EE 1. köide, 1985.
  2. TEA entsüklopeedia 4. köide, 2009.