Arutelu:Topograafiline kaart

Sellel leheküljel pole arutelusid.

Minu meelest ei ole see definitsioon piisav, sest ka üldgeograafilistel kaartidel kujutatakse kõrgussuhteid ja topograafilistel kaartidel ei kujutata ainult kõrgussuhteid. Andres 24. veebruar 2007, kell 11:57 (UTC)

Topograafilisel kaardil ei pea kujutama mitte midagi peale kõrgussuhete. Kui sa hoolsamalt loed, siis näed, et ma kirjutasin, et enamasti kujutatakse ka muud. Ja ma ei olegi üritanud kirjutada definitsiooni, mis eristaks topograafilist kaarti kõigist teistest kaartidest. Siim 24. veebruar 2007, kell 12:00 (UTC)
Minu mõte ongi selles, et niisugust definitsiooni tuleks püüda anda. Andres 24. veebruar 2007, kell 12:03 (UTC)
Ka edasi lugedes ei saa selgust, mille poolest topograafiline kaart erineb üldgeograafilisest kaardist. Kas näiteks üldgeograafiline kaart võib olla topograafiline kaart?
Minu meelest on võimalikult täpne definitsioon oluline, sest lugeja kipub seda esimesest lausest otsima. Andres 24. veebruar 2007, kell 12:05 (UTC)


See ei pruugi olla teostatav, sest erinevate kaarditüüpide tähendused on osalt kattuvad. Ma üritasin rõhutada reljeefi olulisust. Kõik muu võib olla, kuid ei pea, kuid ilma reljeefita topokaarti ei ole. Selles mõttes topokaart teistest kaartidest erinebki. Siim 24. veebruar 2007, kell 12:06 (UTC)
Kas pole mitte nii, et kui kaardil pole muud peale kõrgussuhete, siis pole kaart kasutatav? Andres 24. veebruar 2007, kell 12:09 (UTC)
Miks nii? Siim 24. veebruar 2007, kell 12:15 (UTC)
Nojah, tegelikult ma võin enda jaoks või siseringiks kasutamiseks sellise kaardi teha, aga kui ta on üldkasutatav, siis peab ju kuidagi aru saama, mille kohta see käib. Näiteks koordinaadid või kas või üks objekt. Nojah, võib-olla see on siis legendis. Andres 24. veebruar 2007, kell 12:23 (UTC)
Topokaart võib olla digitaalne vektorkaart, mis on seotud koordinaatidega, kuid ei esita neid. Topokaartide alusel saab teha näiteks digitaalseid kõrgusmudeleid, mis ei esita midagi peale kõrgussuhete, kuid ometi leiavad nad kasutust. Siim 24. veebruar 2007, kell 12:32 (UTC)
Neist asjust võiks Vikipeedias rääkida; näiteks mina ei tea neist midagi. Andres 24. veebruar 2007, kell 12:34 (UTC)
Minu meelest on nii, et kui täpset definitsiooni pole võimalik anda, siis peab seda ka ütlema.
Aga kes ütleb, et pole võimalik? Mina ei julge seda teha, sest võib-olla ma lihtsalt ei oska. Siim 24. veebruar 2007, kell 12:15 (UTC)
Siis võib ju öelda, et seda on neil ja neil põhjustel raske teha. Andres 24. veebruar 2007, kell 12:23 (UTC)
Kas võiks ehk öelda nii: kaart, mille põhiülesanne on reljeefi kujutamine? Andres 24. veebruar 2007, kell 12:09 (UTC)
Minu meelest see palju ei muuda, aga kui soovid, siis miks mitte. Siim 24. veebruar 2007, kell 12:15 (UTC)
Tegin natuke ümber, aga sõna "kõrgussuhted" kadus ära. Ma ei oska seda sisse panna. Andres 24. veebruar 2007, kell 12:23 (UTC)
Las ta siis jääda välja. Siim 24. veebruar 2007, kell 12:32 (UTC)
Naase leheküljele "Topograafiline kaart".