Arutelu:Süüria

Lisa teema
Aktiivsed arutelud

Urmas... Seal inglise vikis oli ka Süüria vapp, kuid too on musta tausta ja äärisega, kas lisada ka see siia (ma ei ole kindel, kuid minu IE ja Netscape mõlemad näitavad, et vapp on musta kasti sees.) -- Egon 10:29, 26 Jan 2004 (PST)

Minu Opera näitab ka musta tausta. Kuid iseenesest peaks kollane ka hallil näha olema. Milline on Geraldika.ru peal Süüria vapp? Urmas 10:37, 26 Jan 2004 (PST)

Geraldika.ru ei anna Süüria vappi, sellega ongi lood jamad natuke, et Geraldika.ru annab ainult osade riikide vapid, kuid kõikide riikide lipud. Aga selle eest on tal regioonide lippude ja vappide valik suur. Seal on ka Läti regioone ja muude endiste NSVL-i vabariikide omi. -- Egon 10:45, 26 Jan 2004 (PST)

Proovin inglise wikist pärit vappi pisut paradada ja laen siis üles. Urmas 11:19, 26 Jan 2004 (PST)
Inglise wiki Süüria vapist asja ei saanud.
Ehk ei kirjutaks Süüria juures "Ida-Euroopa ajast". Ajaks läbi "Maailmaaeg +2-ga". Urmas 14:51, 27 Jan 2004 (UTC)
Ma kõhklesin ka. Aga selle ajavööndi nimi on ju "Ida-Euroopa aeg". Või ei ole? Mulle tundub see "maailmaaeg +" üldse väheütlevana. Ma eelistaksin, kui igal ajavööndil oleks nimi ja selle kohta artikkel. Andres 17:02, 27 Jan 2004 (UTC)

| rahvaarv = 17 585 540 (2003) Andres 4. märts 2011, kell 09:03 (EET)


Paluks parandada: Levantia -> Levant, Damascus -> Damaskus, Umyyad Caliphate -> Umaijaadide kalifaat, Mamulk Sultanate -> mamelukkide sultaniriik vms. --Ker 2. november 2011, kell 21:33 (EET)

Minu meelest peame siin ise parandama. Praegune ületab taluvuse piiri. Andres 2. november 2011, kell 23:07 (EET)

Minu meelest peaks selle tegija tõsiselt mõtlema, kas ta ikka saab selle teemaga hakkama. --Epp 3. november 2011, kell 00:09 (EET)

Ka praegusel kujul on see lõik kõlbmatu. Andres 4. november 2011, kell 00:52 (EET)

See artikkel on jubedus. Google'i tõlkel ei tohi lasta artikleid teha. --Epp 4. november 2011, kell 03:05 (EET)


Retsensioon

Sisukus, põhjalikkus, teema kaetus

Tekst on väga infoküllane, aga see on laiali paisatud ja ei ole loogilises järjestuses (ka lõikude sees). Soovitan võtta näitematerjalina järgmiseid artikleid, millega sarnaseks vormida käesolev artikkel.

http://et.wikipedia.org/wiki/India

http://et.wikipedia.org/wiki/Jaapan

http://et.wikipedia.org/wiki/Aserbaid%C5%BEaan

Artikli pikkus on sobiv. Piltide puudumist ei saa ette heita, sest teiste samalaadsete artiklite puhul ei ole neid samuti kasutatud. Pildimaterjal on siiski tervitatav. Kliima ja loodusolude peatükk on puudu.

Allikad ja viitamine

Viitamine ei vasta (kohe üldse) Vikipeedia nõuetele. Allikad ei tohi olla teksti sees läbisegi, nad peavad olema artikli lõpus. Näpunäide! Kui kasutada järgnevat koodi allika esimesel viitamisel, [1] siis edaspidi piisab, kui kasutada [1] koodi. Ja artikli lõppu, kasutatud allikate alla, piisab koodi

kirjutamisest. See ei ole raske, kui vaadata analoogiat teiste artiklite pealt.

NB! Vaata selle teksti lähtekoodi redigeerimisaknast, siis saad aru, mida ma mõtlen.

Keelekasutus

Tekst ei ole sidus ja lausete järjekord ei ole loogiline. Laused ei ole soravad ja on tunda tõlkimisel tekkinud võõrkeele lauseehitust. Keelekasutus on vajalik vormida korrektseks eesti keele reeglite kohasalt. Hetkel on artiklis palju kirjavigu. Näitena võib tuua, et juba alapeatüki nimi, administratiivjaotus, on valesti kirjutatud. Siinkohal ei ole mõtet hakata kirjavigu ühekaupa välja tooma, sest artikkel vajab selles vallas tervenisti toimetamist. Samuti on palju hooletusvigu.

Vikipeedia tavad

Artikli ülesehitus ja vormistus ei vasta Vikipeedia tavadele. Viitamine on täesti ebaõnnestunud, mistõttu on artikli lugemine raske. Siselingid tuleb üle vaadata. Ühekaupa! Tuleb proovida, kas nad juhatavad soovitud artiklini või mitte. Näiteks noorem kiviaeg on artiklina täiesti olemas. Näpunäide! Viitamisel omab tähtsust ka suure või väikese algustähe kasutamine ja mõiste peab olema täpne.

Kokkuvõte

Teen autorile ettepaneku võtta aluseks artikkel http://et.wikipedia.org/wiki/India ja uurida redigeerimisaknas, milline Vikipeedia artikli ülesehitus peab olema. Kui viited saaks paika, siis oleks artikkel juba loetavam. Seejärel tuleb artikli tekst muuta suurel määral, et laused oleksid eesti keele ülesehitusega ja soravad. Lõpuks tuleb parandada hooletus- ja õigekirjavead.

Inx17 10. november 2011, kell 23:18 (EET)


Palun võta sõber appi ja tee see artikkel korda, enne ma ei hakka üldse midagi parandama. Adeliine 19. november 2011, kell 16:54 (EET)


 • Süüria nimi on pärit Vana-Kreekast, kus nimetusega Σύριοι tähistati assüürlasi.
 • mitte 3000 aastat eKr, vaid kolmandal aastatuhandel eKr
 • moodustavad suure enamiku
 • kellest enamik
 • enamiku
 • mitmeparteilisi
 • ratifitseerimist
 • paljudes asutustes töötavadvõimude heaks töötavad
 • missioonil lihtsalt rakendust leidmas 27. aprilli 2005. aastani, kui nad naasesid alles peale 30 aastast vaheaega. ??
 • Nõukogude Liit oli kaua aega Süüria vägede peamine väljaõppe ja varustuse allikas. Impeeriumi lagunemine võis olla üks tegur, mis kahjustas Süüria võimet hankida kaasaegset sõjavarustust.
 • maa-maa tüüpi raketid: Põhja-Koreas toodetud Scud-C raketid, mille laskeülatus küündib 500 kilomeetrini, ja väidetavalt Põhja-Korea ja Iraani koostöös välja töötatud Scud-D raketid, laskeülatusega 700 kilomeetrit.
 • kust on pärit termin "kuberkond"?
 • Damaskus on Süüria pealinn ja Latakia riigi tähtsaim sadamlinn, mis asub Latakia provintsis, kus rahvaarv oli 2009. aastal umbes 650 000. Laused lahku ja loogiliseks, sest praegu saab seda lauset vähemalt kahel erineval moel valesti mõista
 • mitte laevu, vaid anumaid tehti kivist, kipsist ja põletatud lubjast
 • Obsidiaanist tööriistade leiud Anatoolias
 • jätka ise

Adeliine 2. jaanuar 2012, kell 23:41 (EET)

Siin tehti kuskil parandus, kus Tartusi (ma ei tea, kas see on õige) link asendati Tartu lingiga. Ma ei leia seda üles. Andres 15. jaanuar 2012, kell 20:31 (EET)

Parandasin. See on Ţarţūs. --Epp 15. jaanuar 2012, kell 20:36 (EET)

Haldusjaotuse osa on sama vigane kui siia varem kirjutatu. Andres 23. jaanuar 2012, kell 00:02 (EET)

RetsensioonRedigeeri

Sisukus, põhjalikkus, teema kaetus

Ajaloo osa peaks olema enne rahvastiku ja riigikorralduse peatükke. See selgitab lugejale teatud iseärasusi, mida käsitletakse eelnimetatud osades. Pilte on võimalik leida inglise keelsest Wikimedia Commonsist. Sealt on võimalik saada pilte nii Süüria, Damaskuse ja isegi Michel Aflaqi jaoks. Ei ole võimalik viidata inglise keelsetele artiklitele, aga pilte on võimalik kohaldada oma teksti. Tekstil jumet ning piisavalt hea kaetusega, et Süüriast vähe teadev isik suudaks ennast Süüria riikikorra ja oludega kurssi viia.

Allikad ja viitamine

Eelnevatest aruteludest lähtudes on autor parandanud oluliselt allikate olemasolu ja viitamist. On vaid mõned vead, mis ei häiri, aga korrektsuse mõttes tasuks üle vaadata ja parandada

Keelekasutus

Otsetõlkimisega kaasenenud lauseehitus häirib lugemist. Sellega on kaasenud nii õigekirja kui ka grammatika vead. Lausete ümbersõnastamine ja õigekirja parandamine muudaks teksti loetavamaks. Usun, et autor tegutseb artikli toimetamisega ning lõpus on saadaval infoküllane Süüria artikkel

Vikipeedia tavad

Ei sa öelda, et siselinke on liialt vähe, aga riigikorra osas võiks viidata teatud parteide ja ametinimetuste puhul rohkem. Kõik lugejad pruugi olla kursis relvajõudude ülemjuhataja rolliga. Kindlasti tasub kontrollida osade siselinkide suunamist.

Kokkuvõte

Süüria artikkel omab rolli meie ühiskonnas. See annab ülevaate riigist, mille kohta on tõusnud meediakajastus raadios, televisioonis kui ka internetis. Wikipedia artikkel mõjub siis, kui see on kergelt loetav ja rohkete viidetega teksti keerulisemata sõnade või terminite juures. Antud artikkel ei ole vasta esimesele nõudmisele. Kohmakas tekst ja otsetõlkest tingitud vead häirivad mind ja kindlasti ka teisi lugejaid. See on kahju, sest informatsioon, mida siin kajastatakse on õige ning väärt teadmist. Kui autor võtaks arvesse ja suudaks teostada teatud soovitusi, mida on käsitletud arutelus, siis peaks sellest valmima väga hea Süüria artikkel 193.40.12.10 1. veebruar 2012, kell 14:49 (EET)


Araabia nimedega on ikka probleeme. 1. järgu haldusüksused võiksid olla kubernerkonnad (mitte kubermangud), aga antud juhul on muḩāfaz̧ah KNABis millegipärast tõlgitud provintsideks. Pikne 5. september 2013, kell 18:17 (EEST)

Kui muḩāfaz̧ah on ainsus, siis mis on muḩāfaz̧āt? Kui see on mitmus, siis miks mitmus on esimesel kohal? Valju (arutelu) 25. august 2015, kell 23:47 (EEST)
See vist on nüüd korras. Võib ka ainsuse esikohale panna.
Püüdsin korrastada, aga provintsiks on siin nimetatud 2. järgu haldusüksusi. Nende nimed pole ka õigesti kirjutatud, ma pole praegu valmis õigeid nimesid otsima. Riigikorrast ja poliitikast on läbisegi kirjutatud. Andres (arutelu) 26. august 2015, kell 09:02 (EEST)
Naase leheküljele "Süüria".