Arutelu:Protestantism

Lisa teema
Aktiivsed arutelud

VASTUSED SUURTE TÄHTEDEGA!

Tundub, et protestantismi definitsioon ei ole päris täpne. Osa protestantlikke kogudusi ja kirikuid on tekkinud juba olemasolevatest protestantlikest kirikutest ja kogudustest, ja tundub, et osa on tekkinud ka nii-öelda tühja koha peale. VASTUS: NEID EI PEETA ENAM PROTESTANTIDEKS KA MORMOONID - JEHOOVATUNNISTAJAD ON UUSSEKTID

Noh, Jehoova tunnistajad ja mormoonid ei ole minu meelest üldse kristlased.
Arvan, et tuleks siiski täpsustada: protestantismi alguseks loetakse tavaliselt siiski 16. sajandit. Katoliku kiriku seisukohast on ju ka näiteks õigeusu kirik katoliku kirikust eraldunud. Teisest küljest, näiteks vanakatoliiklased on ju ka katoliku kirikust eraldunud.
Võib-olla küll, et ükski protestantlik kogudus päris tühja koha peale tekkinud ei ole. Ma uurin edasi.

Õpetuslikult pooldatakse emakeelset jutlust ja pühakirja.

Ma ei ole kindel, kas see on õpetuslik eripära, pigem vist liturgiline, kuigi see on muidugi õpetusega seotud. Teiseks, tundub, et katoliku kirikule ei ole emakeelne jutlus kunagi võõras olnud. Praegu on seal isegi jumalateenistused emakeelsed. Igal juhul ei ole see tähtsaim erinevus katoliikluse ja protestantismi vahel. ON KÜLL JA KATOLIIKLUS ON SELLE PEALE VATIKANI 2 KK ÜLE VÕTNUD

Ma olen nõus, et jumalateenistuse emakeelsus on protestantismiga tulnud. Aga see ei ole minu meelest õpetuslik eripära, muidu poleks katoliku kirik saanud seda üle võtta.
Teiseks, see, mis käib jumalateenistuse (liturgia) kohta, ei käi jutluse kohta. Jutlusi on ju ikka peetud selles keeles, millest inimesed aru saavad.

Kirikute Nõukogusse mitte kuuluvad protestantlikud kogudused on sektid. Kas see on sekti definitsioon või iseloomustus? Andres 14:13, 19 Aug 2004 (UTC) SEE ON ISELOOMUSTUS

Selle peaks rohkem lahti kirjutama. Praeguses sõnastuses kõlab see nagu sõim.
Mulle tundub, et see küll pole tõsi, et protestantismis ei ole valeõpetust. !Andres 14:15, 19 Aug 2004 (UTC)

PROTESTANTISM ON KONKREETNE AJALOO JA RUUMI NÄHTUS, ÄRA SEOSTA SEDA UUSEKTIDEGA!

Ei seosta. Aga ma ei saa sellest valeõpetuse asjast täpselt aru. Kui ei ole valeõpetust, siis ei ole ka õpetust. Kas siis näiteks Jehoova tunnistajatel ei ole protestantismi seisukohast valeõpetus? Andres 08:58, 21 Aug 2004 (UTC)

Keerasin tagasi Leoni viimase paranduse, sest see on siit maha kirjutatud. Andres 12:41, 10 Sep 2004 (UTC)


Protestantlikul luteri kirikul on apostellik suktsessioon olemas. Andres 6. juuli 2006, kell 12.21 (UTC)


Protestantism on roomakatoliku kirikust eraldunud koguduste üldnimetus.

Minu meelest see nii ei saa olla. Lahkumise motiivid võivad olla erinevad. Pealegi võivad protestantlikud kogudused tellida ka tühja koha peal. Andres 6. juuli 2006, kell 12.24 (UTC)
Kas tõesti peab ka siin, Vikipeedias, usu teemadel vaidlema? kas parteide lehekülgedel vaieldakse poliitika teemadel ka? (sest kohati ei tee ma erakondadel ja ususektidel vahet, mõlemad värbavad inimesi)... mu kommentaarile ei pea reageerima tegelikult, laske samas vaimus edasi:D avjoska 6. juuli 2006, kell 17.07 (UTC)
Vikipeedias ei ole mõtet vaielda usuküsimustes. Vaielda on mõtet artikli teksti üle. Muuhulgas peaks tekst olema erapooletu. Loomulikult ka tõene. Andres 6. juuli 2006, kell 17.28 (UTC)

SuktsessioonRedigeeri

Seda, et luterlikul kirikul on apostellik suktsessioon väidab (vist) luterlik kirik. Aga kuna luterlik kirik tunnistas vaimuliku pühitsuse sakramendi ebapiibellikuks ja kaotas selle, siis ei saa seda pidada samaväärseks õigeusu ja katoliku kiriku omaga, mis sest et mitmed katoliku piiskopid astusid luterikirikusse. Peaks kasutama mingit muud terminit, vist kasutatakse "Sõna järjepidevus".

Veel parem näide oleks olnud anglikaani kirik. Aga põhiline on see, et kui katoliku kiriku seisukohast luteri kirikus apostellikku suktsessiooni ei ole ja luteri kiriku seisukohast on, siis me saame ainult väita, et katoliku kiriku seisukohast luteri kirikus puudub apostellik suktsessioon. Sel juhul katoliku ja luteri kirik tõlgendavad apostelliku suktsessiooni erinevalt. Võimalust kindlaks teha, kuidas asi "tegelikult" on, minu meelest ei ole. Aga olgu sellega kuidas on. Kui on tõesti nii, et on õige, et üheski protestantlikus kirikus apostellikku suktsessiooni ei ole, siis tuleks ikkagi lisada selgitus, sest vähemalt näib, et see väide ei pea paika. See on niisugune olukord, kus liiga ebadetailne esitus on nii või teisiti eksitav.

Meil on ka artikkel apostellik suktsessioon, mis küll peaks olema detailsem.

Niipalju kui ma aru saan, on apostellik suktsessioon protestantlike kirikute seast nende endi seisukohast oluline anglikaani kirikus ja osas luteri kirikutest. Andres 6. juuli 2006, kell 16.30 (UTC)

Kusjuures anglikaani kiriku apostellikku traditsiooni katoliku kirik ei tunnista, küll aga Rootsi Kiriku oma.

Peale selle, metodisti kirikul on oma arusaam apostellikust suktsessioonist. Andres 6. juuli 2006, kell 16.35 (UTC)

Jehoova tunnistajadRedigeeri

Oma imestuseks näen protestantide loetelude all Jehoviste? Paraku on nii, et Jehovistid ei liigendu kristluse alla. Kristluse kese on Kristus, Jeesus. Jehoova tunnistajad ei tunnista Jeesust maailma lunastavaks Jumala pojaks, mis on kristluse sõnum. Seega ei saa rääkida Jehoova tunnistajatest ehk Jehovistidest kui kristlastest või kristluse sees olevast protestantliku voolu osast. Eemaldasin selle vea. --Zorroh 13. veebruar 2008, kell 17:46 (UTC)

Ka mulle isiklikult tundub, et Jehoova tunnistajad ei ole kristlased. Aga leian, et see on ikkagi arvamus, mitte fakt. Jehoova tunnistajad ise peavad end algkristluse taastajateks.
Võime ju Jehoova tunnistajate (ja teiste) puhul mainida, et nende kuulumine protestantismi (ja kristlusse) on vaieldav. Veel parem, kui saaks selle vaieldavuse üksikasju kirjeldada.

Andres 6. märts 2008, kell 20:21 (UTC)


Valdeslus ja Tõeline Jeesuse Kirik on välja võetud. Valdeslust ei saa nähtavasti ranges mõttes tõesti protestantistlikuks pidada, kuigi teda võib minu meelest pidada protestantismi eelkäijaks nagu ka hussitismi. Kuidagi võiks neid mainida. Miks Tõeline Jeesuse Kirik on välja võetud? ta on ju protestantlik. Andres 6. märts 2008, kell 20:18 (UTC)

Naase leheküljele "Protestantism".