Arutelu:Nõukogude okupatsioon Eestis (1940–1941)

Aktiivsed arutelud

Siinse artikli nimi ei ole sobilik. iffcool 10. november 2008, kell 22:27 (UTC)

Mis oleks sobilik nimi? Andres 11. november 2008, kell 08:15 (UTC)

Seda artiklit on raske leida. Andres 11. november 2008, kell 08:18 (UTC)

Ega ma ei osanudki eelneva nime põhjal mingit normaalset ja kasutajatele hõlpsasti leitavat nime välja mõelda. Nüüd on vähemalt nimi korrektne.
Kuna ma leian, et artiklid "Eesti NSV (1940–1941)" ja "Eesti NSV" tuleks liita, siis ei ole minu arvates õigustatud siinse artikli liitmine eelpoolmainituga. Säärase "Vaata ka" artiklina pean ma seda tarvilikuks. iffcool 11. november 2008, kell 08:37 (UTC)
Sellise kontseptsiooniga artiklit, kus eristatakse kahte Eesti NSV-d, ma ei pea mõeldavaks. Aga artikkel sellest perioodist, millest siin juttu on, võiks olla küll. See võiks olla mingi alajaotuse laiendus. Tõsi küll, see pealkiri ei ole võib-olla kõige parem; muud ma ei oska praegu ka pakkuda. Andres 11. november 2008, kell 09:48 (UTC)

Artikkli loomisel oli sama probleem- nimepanek- aga kui aja jooksul tekib kellelgi parem ettepanek on alati võimalik teema ümbersuunamine või tõsta selleks ajaks kogunenud tekst ümber, NOSSER 11. november 2008, kell 09:52 (UTC)

Kuna siinset artiklit saab käsitleda kui alajaotuse laiendust artiklites "Nõukogude okupatsioon Eestis" ja "Eesti NSV" siis pole muidugi väga oluline, mis nime see artikkel kannab kuna selleni jõutakse niikuinii "vaata ka" lingi kaudu vastavast alajaotusest. iffcool 11. november 2008, kell 22:13 (UTC)
Nii või teisiti peab pealkiri määratlema artikli teema. Andres 12. november 2008, kell 14:20 (UTC)
Igal juhul dubleerib ta artiklit Eesti NSV (1940–1941). Andres 12. november 2008, kell 09:43 (UTC)

Dubleerimise vea annab ju parandada okup. alguse jupi ümbertõstmisega õigesse kohta ning muude antud ajajärku kajastavate artikklite lisamisega põhiartikklisse Eesti NSV ja Eesti NSV (1940–1941)...... mis on ju meie kõigi enda teha, siis on ju ka antud ajajärk kajastatud objektiivsemalt ning mitmekülgsemalt, vastavalt kogukonnas olemaolevate ja seni veel kajastamata teadmisetega... Antud ajajärgust Eesti NSV (1940–1941) on ju veel kajastamata annektsioon, "vabad" II Riigikogu valimised valimised ning toimunu telgitagused, sõjavägede dislokatsioon Eestis , Sõjategevus 1941. aasta Eestis jpm.

Samas jooksis ju arutelust läbi mõte, et enne uuele allartikklile juhatamist peaks olema lühike teema sissejuhatus. NOSSER 12. november 2008, kell 13:10 (UTC)

Pealkiri ja esimeses lõigus määratletud teema ei ole omavahel vastavuses. Andres 12. november 2008, kell 14:19 (UTC)
Venekeelsed väljalõiked

Ma arvan, et venekeelsed tekstid võiksid olla ka eesti keelde tõlgitud. Kui näiteks õpilane juhtub neid lugema, siis ta pole neist väga kasu, sest üldjuhul on koolis pakutav vene keele tase väga madal, kanakukk 24. november 2008, kell 13:20 (UTC).

Ma arvan, et kui need tõlgitud on siis ei pea venekeelset teksti üldse enam artiklis hoidma.--WooteleF 24. november 2008, kell 13:47 (UTC)
Ka õige. Viide originaaltekstile võiks muidugi jääda, --kanakukk 24. november 2008, kell 16:33 (UTC).
Viited

NOSSER ole hea pane viited ka kohe juurde, pärast on väga kehv neid uuseti otsida.Akra 24. november 2008, kell 17:17 (UTC)


Mis on selle artikli teema? Andres 10. detsember 2008, kell 14:14 (UTC)


Delegatsiooni liikmed osalesid Kremlis

Mis see tähendab? Andres 4. september 2011, kell 12:56 (EEST)

"17. juuni 1940, NSV Liit esitas ultimaatumi." Nõukogude Liit esitas Eestile ultimaatumi 16. juuni 1940 kell 14.30. Muuhulgas nõuti ka uue valitsuse moodustamist. 90.191.119.98 15. juuni 2012, kell 19:15 (EEST)


"NSV Liidu sõjaväelaste koguarv Eestis ulatus 100 000-ni." Tegelikult isegi rohkem. Vist 123 000 -125 000. 90.191.119.98 15. juuni 2012, kell 19:17 (EEST)


"Nõukogude okupatsioon Eestis (1940–1941) on ülevaade ajast pärast ..." Tuleks kuidagi teisiti sõnastada. 90.191.119.98 17. märts 2013, kell 12:51 (EET)

Uued ettepanekud ja sõnastused oodatud--NOSSER (arutelu) 17. märts 2013, kell 14:07 (EET)

Okupatsioon on Haagi konventsiooni definitsiooni kohaselt:

„Maasõja õiguste ja tavade konventsioonide kohaselt (Haagi konventsioonid aastatest 1899 ja 1907) loetakse okupatsiooniks üksnes olukorda, kus territoorium on tegelikult allutatud võõrale võimule ja viimane on territooriumi oma valdusse võtnud, st suudab oma võimu säilitada ning tagada avaliku korra ja julgeoleku.

Välja võetud. Selle definitsiooni koht ei ole siin, vaid artiklis Okupatsioon (kus ta on juba olemas). 88.196.28.229 17. juuli 2014, kell 19:23 (EEST)

Eesti kuulutati nõukogude sotsialistlikuks vabariigiks

Ei ole õige linkida seda ENSV-ga. Eesti oli sellal veel vormiliselt suveräänne riik. NSV Liidu haldusüksuseks sai ta alles pärast annekteerimist 6. augustil 1940. 2001:7D0:87FA:6380:20AD:8185:20E3:DCFA 11. mai 2016, kell 18:03 (EEST)
Mh. Eesti NSV eksisteeriski algul vormiliselt täiesti iseseisvana ja Eesti NSV algust loetigi tollest ajast. Andres (arutelu) 11. mai 2016, kell 20:27 (EEST)
Eesti NSV (riik) ja Eesti NSV (NSV Liidu haldusüksus) peaksid olema eraldi artiklid? Praegu Eesti NSV artiklis kasutatud mall:Infobox Endine riik ei sobi kriteeriumite (valitsusvorm, riigikeel, riigipea jne) järgi Eesti NSV-le kui NSV Liidu haldusüksusele. 2001:7D0:87FA:6380:415:570D:BBDE:AD52 12. mai 2016, kell 18:46 (EEST)


Katkine link 3Redigeeri

Korduval kontrollimisel on leitud, et järgnev välislink ei tööta. Kontrolli selle toimimist ja vajadusel paranda vigane link.

--MastiBot (arutelu) 6. juuli 2013, kell 20:01 (EEST)


Katkine link 4Redigeeri

Korduval kontrollimisel on leitud, et järgnev välislink ei tööta. Kontrolli selle toimimist ja vajadusel paranda vigane link.

--MastiBot (arutelu) 6. juuli 2013, kell 20:01 (EEST)


Katkine link 5Redigeeri

Korduval kontrollimisel on leitud, et järgnev välislink ei tööta. Kontrolli selle toimimist ja vajadusel paranda vigane link.

--MastiBot (arutelu) 6. juuli 2013, kell 20:02 (EEST)


Katkine link 7Redigeeri

Korduval kontrollimisel on leitud, et järgnev välislink ei tööta. Kontrolli selle toimimist ja vajadusel paranda vigane link.

--MastiBot (arutelu) 6. juuli 2013, kell 20:02 (EEST)


lakkamatu sõjalise jõuga ähvardades

Mis see tähendab? Andres (arutelu) 28. august 2017, kell 10:21 (EEST)

Mis tähendab "okupeerimine"? Esimeses ja teises lõigus kasutatakse seda sõna eri tähendustes. Andres (arutelu) 28. august 2017, kell 10:24 (EEST)


Kuhu arutelu riigipea üle tõsteti? Andres (arutelu) 21. november 2017, kell 20:12 (EET)

Tõstsin Ado Birgi arutelu siia: Arutelu:Ado Birk. 2001:7D0:87CA:9180:51F0:38DF:C237:FE48 21. november 2017, kell 20:30 (EET)
Naase leheküljele "Nõukogude okupatsioon Eestis (1940–1941)".