Arutelu:Maailmarevolutsioon

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Osa linke - ja õigupoolest selle valdkonna artiklite aluseks olevat mõistestikku - vajab systeemset kohendust. (Nt on sotsialism siinses tekstis riigikord, mitte ühiskondlik liikumine, teooria, riikide rühmitus või selle mitmekihiline ideoloogia.) --Oop 20. jaanuar 2012, kell 10:45 (EET)

Naase leheküljele "Maailmarevolutsioon".