Mis tähendab "liigselt vesinikuioone"?

Kas indikaatorite värvust nuudavad ainult happed? Andres 01:02, 25 Feb 2004 (UTC)

"Liigselt" asemel võib kasutada "palju" vesinikuioone. Täpsemat määratlust ma hetkel ei oska kirjutada. Vesinikuioon e. tavaliselt prooton ilma elektronita on väga kergesti reageeriv ning seetõttu sööbiv, millest tulenevadki hapete põhiomadused.
Indikaatorite värvust ei muuda ainult happed. Ka alused teevad seda. Kuid hapete ja aluste puhul käitub indikaator tavaliselt erinevalt. Jaan513 15:00, 25 Feb 2004 (UTC)


Happel on mitu definitsiooni, mis annavad erinevad definitsioonid. Andres 20:49, 25 Feb 2004 (UTC)

Samad märkused, mis aluse puhul. Arvan, et mõistlik on alustada Arrheniusest ning alles tagapool jõuda teiste juurde. Kuidas täpselt teha, ma veel ei oska öelda. Võib-olla algul anda definitsioon klassikalise või traditsioonilise keemia järgi, kuidas iganes seda ka ei nimetata. Andres 17:41, 15 Oct 2004 (UTC)

Alusta arutelu lehekülje "Hape" üle

Alusta arutelu
Naase leheküljele "Hape".