Arutelu:Alateadvus

Sellel leheküljel pole arutelusid.

Ebateadvus on selle teine (uuem) tõlkevaste. ---

Teadvustamatus on tegelikult eesti keeles kõige sobivam sõna selle jaoks. Lebatsnok 5. juuni 2007, kell 07:34 (UTC)
Miks? Mind häirib selle sõna juures, et tal on ka teine, loomulikum tähendus. Andres 5. juuni 2007, kell 14:04 (UTC)
Päris korrektne tõlkevaste oleks teadvustamatu (saksa Unbewusste, ingl Unconscious, mitte unconsciousness), aga see on eesti keeles omadussõna. Omadussõna kasutamine nimisõnana kõlaks eesti keeles hädiselt (aga võib-olla harjuks ka sellega ära), seega tuleks teadvustamatu'st teha teadvustamatus. Kui see teine, loomulikum tähendus on "võimatus midagi teadvustada", siis peaks ka teadvus tähendama eelkõige "teadev olemist". Ebateadvus on kõige halvem vaste, mida olen kohanud: see sõna tähendab eesti keeles teadvust, mis ei ole nigu päris teadvus, vaid kuidagi ebardlik. "Mitteteadvus" annaks vähemalt asja mõtte edasi (vrd olemine - mitteolemine - olematus; sealjuures kaks viimast on samatähenduslikud, aga olematus on eesti keeles parem). Lebatsnok 21. juuni 2008, kell 20:12 (UTC)
Pidasin silmas pigem millegi teadvustamata jäämist, kuigi ta võib põhimõtteliselt tähendada ka mitteteadvustamist.
Aga meie asi ei ole arutada, milline sõna on sobivam, vaid pigem valida võimalikult levinud ja võimalikult korrektseks peetav sõna. Mina eelistaksin traditsioonilist "alateadvust", sest uue termini valiku suhtes puudub üksmeel. Kõne alla tulevad veel "mitteteadvus" ja "teadvustamatus". Sõna "ebateadvus" ma pole kohanud. Andres 22. juuni 2008, kell 21:04 (UTC)

Uues sõnaraamatus, Mõtlemise mõistevõrk (ilmus 1.11.2017) soovitatakse ka eesti keeles pigem kasutada teadvustamatus. Lebatsnokiga nõus, et alateadvus oli sobimatu tõlge (nagu nt üliinimene). Teadvustamatus on täpsem. --Vaher (arutelu) 4. november 2017, kell 09:21 (EET)

Teadvustamatus ei saa täpsem olla, sest paljusid nähtusi (näiteks alateadlikke konflikte) teadvustatakse pidevalt. See et me millestki parajasti teadlikud pole ei tähenda, et ta on teadvustamatu. Paljusid nähtusi alateadvusest me ei suuda teadvustada, aga osasid kindlasti suudame. Võib-olla välise abiga, aga siiski.

---

Need ehk-idega jadas olevad sõnad on päris erinevad. Alateadvusest sooviks vähemalt teaduslikust perspektiivist lahti saada, või jätta ta ainult Freudi konteksti. Neuroteaduses kasutatakse minu arust peamiselt sõna teadvusväline. --Tkivisik (arutelu) 27. november 2020, kell 16:29 (EET)

Naase leheküljele "Alateadvus".