Arutelu:Ühendkuningriik

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Anonüümne kasutaja on esitanud järgmise soomekeelse teksti, eeldades, et kasutame seda eestikeelse artikli kirjutamisel:

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuluvat Suur-Britannia ja Pohjois-Irlanti. Suomeksi koko maasta käytetään usein nimitystä Iso-Britannia, vaikka tällöin teoriassa Pohjois-Irlantia ei laskettaisi mukaan. Muutamat käyttävät peräti nimitystä Englanti, joka on jälleen pienempi pala valtiota. Englanniksi maan virallinen nimi on United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Maan pinta-ala on 242 342 neliökilometriä, eli noin 2/3 Suomen pinta-alasta. Asukasluku on noin 58 miljoonaa, joista miltei 20 miljoonaa asuu pääkaupunki Lontoon lähistöllä, nk. Suur-Lontoossa. Koko valtion virallinen kieli on englanti, mutta wales on toisena virallisena kielenä käytössä Walesissa (osavaltiossa, maassa -- englanniksi country?) ja sen käyttö Walesissa on pakollista julkisissa asiakirjoissa, tienviitoissa, jne aivan kuten ruotsin käyttö Suomessa.

Yhdistyneen kuningaskunnan osat ovat siis Iso-Britannia, johon kuuluvat Englanti, Skotlanti ja Wales, ja Pohjois-Irlanti. Yhdistynyt kuningaskunta on vuodesta 1973 lähtien ollut osa Euroopan Unionia (jonka nimi toki on ollut Unioni vasta vuoden 1992 Maastrichtin sopimuksesta lähtien).

Yhdistynyt kuningaskunta on parlamentaarinen monarkia, jonka monarkkina toimii tällä hetkellä kuningatar Elizabeth II. Monarkilla ei kuitenkaan ole nykyisin käytännön valtaa, vaan se kuuluu pääministerille. Maan pääministeri on tällä hetkellä Tony Blair.

Yhdistynyt kuningaskunta on entinen siirtomaavalta, joka laajimmillaan käsitti (kuinka suuren osan maapallosta?) ja lähes neljäsosan Maapallon väestöstä. Silloin syntyi sanonta, ettei Aurinko koskaan laske Brittiläisen imperiumin yltä. Andres 22:18, 26 Dec 2003 (UTC)


Ma kaitsesin meie süsteemi, mille kohaselt Ühendkuningriigi põhinimi on "Suurbritannia". Kas me ikka jääme selle juurde? Andres 09:07, 3 Mar 2004 (UTC)

See, kuidas soomekeelses vikis toimitakse, on muidugi soomlaste eneste asi. Eesti keeles on selle riigi nimi "Suurbritannia" (nimi, nagu Iirimaagi puhul, põhisaare - Suurbritannia nimest). Igal keelel on ikka omad reeglid ja traditsioonid.
Et vähendada segadust nimede "Suurbritannia", "Inglismaa" ja "Ühendkuningriik" kasutuses, jätaksin "Ühendkuningriigi" artikli suisa ära või teeks sellest ümbersuunamisartikli "Suurbritanniale". Kuid see on sügavalt isklik arvamus. - Urmas 10:28, 3 Mar 2004 (UTC)
Praegu ma ei pidanud silmas mitte seda juttu, mis seal üleval on (see kõlbab "Suurbritannia" artikli alla). Lihtsalt keegi (vist välismaalane) tõstis asju ümber, ja ma tõstsin nad tagasi.
Mina arvan, et selline märksõna on vältimatu, ja meil on üldse liiga vähe ümbersuunamislehekülgi (sest me pole viitsinud neid teha). Aga ma arvan siiski, et selgitused mingi väljendi kohta võiksidki olla vastava märksõna all. Nii oleks liigendus selgem. Andres 11:05, 3 Mar 2004 (UTC)
Hästi. - Urmas 12:02, 3 Mar 2004 (UTC)

Vabamas stiilis on selle riigi nimi Inglismaa, kuigi Inglismaa kitsamas mõttes on ainult osa Suurbritanniast. Ingliskeelset vastet England kasutatakse terve riigi tähistamiseks harva.

Varem oli tekst selline. Minu arvates ei pea paika, et nimi "Inglismaa" Suurbritannia või isegi Ühendkuningriigi kohta on ekslik. Nimede kasutamine on konventsiooni küsimus. Sellepärasst vaidlustan ülalöeldu parandamise. Andres 16:08, 7 august 2005 (UTC)
Praegune sõnastus on eelmisest täpsem. "Inglismaa" ei ole kasutatav "Suurbritannia" sünonüümina. Antud juhul on selge paralleel nõukogude perioodiga, kui pealiskaudsemad välismaalased kutsusid kogu Nõukogude Liitu Venemaaks, sh ka Eestit. Tollal, meie endi suhtes tarvitatuna, pahandas see meid mäletatavasti väga. Olgem siis ka šotlaste ja kõmride suhtes viisakad. - Urmas 13:39, 16 august 2005 (UTC)
Võiks ehk siis sõnastada nii.
Sageli kasutatakse selle riigi kohta ka traditsioonilist ja rahvapärast nime Inglismaa, mis pole aga õige. See nimi jätab mulje, nagu oleksid ka Šotimaa, Wales ja Põhja-Iirimaa osa Inglismaast, kuigi tegelikult on Inglismaa ainult üks maa Ühendkuningriiki kuuluvate maade seas, mis eraldi riigina (Inglismaa Kuningriik; hõlmas lõpupoole ka Walesi) lakkas eksisteerimast 1707. aastal, kui Inglismaa ja Šotimaa liideti üheks kuningriigiks. Nime "Inglismaa" ingliskeelset vastet England kasutatakse küll mõnikord harva ka Ühendkuningriigi kohta, kuid selline kasutus on ebakorrektne ning võib mõjuda solvanguna. Siiski kasutatakse eestikeelses teabekirjanduses mõnikord nime Inglismaa Ühendkuningriigi kohta teadlikult, lähtudes sellest, et tegemist on eestikeelse traditsioonilise nimega. Sellist kasutust pooldab näiteks Lauri Vahtre.

Andres 20:38, 16 august 2005 (UTC)

Korrektsusest võib rääkida vähemalt kahes mõttes – keelenormidele vastavuse mõttes ja muus mõttes. Kui korrektsus tähendab keelenormidele vastavust, siis on "Inglismaa" Suurbritannia tähenduses muidugi ebakorrektne. Aga keelenormid on konventsionaalsed. Samuti ei ole korrektsus ühes keeles samastatav vaste korrektsusega teises keeles. Ka Suurbritannia on vaid osa Ühendkuningriigist, ometi võib keelenormi järgi Ühendkuningriiki Suurbritanniaks kutsuda. Andres 03:08, 17 august 2005 (UTC)

"Vabamas stiilis" asmele pakuks "sageli". 'Vabam stiil' stiil tähendaks, et sellist kujub võibki kasutada.
Tegin selle paranduse. Kas oled minu tekstiga (ma ei pea silma viimast lõiku, mis oli mõeldud vaid aruteluna) nõus? Andres 11:16, 17 august 2005 (UTC)
Mittevastavus ei seisne niivõrd keeles kui mittekattumises geograafilises ulatuses ja ka ajaloolises võtmes. - Urmas 10:53, 17 august 2005 (UTC)
Ma ei saa hästi aru, mida Sa silmas pead. Ka Suurbritannia ei lange ju ei geograafiliselt ega ajalooliselt Ühendkuningriigiga kokku. Andres 11:16, 17 august 2005 (UTC)
Olen muidu nõus, aga "pole õige" on minu meelest 1) liiga ebamäärane (mis mõttes pole õige?) ja 2) hinnangut andev, mida ei tohiks teha. Kui me räägime vastuolust praegu kehtivate keelenormidega, siis see on objektiivne nending, nagu ka see, kui me räägime, et selline tarvitus on kahemõtteline, sest Inglismaa all on võimalik mõista ka midagi muud. Peale selle on minu meelest lugejal tähtis teada, et keelenormeerijad ei aktsepteeri niisugust kasutust. Andres 14:18, 17 august 2005 (UTC)
Asi ei ole mitte keeles, vaid selles, et geograafiliselt on Inglismaa ja Suurbritannia eri asjad. - Urmas 14:23, 17 august 2005 (UTC)
Palun selgita, mida Sa silmas pead. Andres 14:28, 17 august 2005 (UTC)
Vaata kaarti. Suurbritannia=Inglismaa+Wales+Šotimaa. - Urmas 14:40, 17 august 2005 (UTC)
Ma ei saa aru. Minu meelest saab kõiki argumente, mida on esitatud "Inglismaa" vastu 'Ühendkuningriigi' tähenduses, rakendada ka "Suurbritannia" vastu samas tähenduses. Vahe on ainult selles, et üks kasutus ei ole keelenormeerijate poolt aktsepteeritud, teine on. Kuidas siis asi ei ole keeles? Andres 14:44, 17 august 2005 (UTC)
Saan küll aru, et Inglismaa on maa sellises tähenduses, nagu Suurbritannia ei ole, aga mis siis? Andres 14:46, 17 august 2005 (UTC)
Minu kui geograafi seisukohast on praegune sõnastus igati korralik. Selles pole midagi väära. Jah, võime seda artiklit täiendada ja täiendada, kuid mingil hetkel peaks pidama jääma - uued lisandused võivad artikli esialgse sisu ja mõtte kaotada ja me upume diskussioonidesse. - Urmas 10:37, 18 august 2005 (UTC)
Ma otsin Sinuga konsensust artikli sõnastuse osas ning seetõttu tahaksin Su argumente mõista. Palun selgita. Minu meelest on praegune jutt igati asjakohane, sest ta esitab asjast detailise käsitluse, aga kui jutt väga pikaks läheb, siis võib Suurbritannia nimetamisega seotud probleemidest ka omaette artikli kirjutada ja osa materjali sinna paigutada. Konsensust on igal juhul tarvis. Andres 16:24, 18 august 2005 (UTC)
Jah, geograafi jaoks korrektne, kuid tavalugeja jaoks siiski eksitav.

Google otsingu järgi vastavusi:

  • Suurbritannia - 108000
  • Inglismaa - 79100
  • Ühendkuningriik - 31800
  • Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik - 843 (sealhulgas EV Välisministeerium)
  • Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik - 297 (sealhulgas Vikipeedia)

99,9 protsenti neist viitavad praegusele riigile, mitte geograafilisele või ajaloolisele mõistele. Öelda, et Inglismaa nime kasutatakse ekslikult, on pisut segadust-tekitav, minu meelest. --Lulu 11:09, 18 august 2005 (UTC)

Lulu! Artiklit ei saa kirjutada lähtuvalt sellest, mida on kuulnud või arvab teadvat enamus. Teaduslikus lähenemises ei ole õige mitte see, mida arvatakse, vaid mis tegelikult on. Demokraatia põhimõtteid siin rakendada ei saa. Samastades Inglismaa ja Suurbritannia, ei tegele me mitte geograafia, vaid selle ühe kitsama uurimisobjekti, kujutluskaartidega. Kujutluskaardil (milline igaühel meist on teiste omadest erinev!) võivad Suurbritannia ja Inglismaa kokku langeda, kuid me kirjeldame entsüklopeedias siiski reaalset ruumi, mitte ei kirjuta igaüks oma kujutluskaardist.
'Ekslik' tähendabki ju seda, et me arvame, et teame, kuid tegelikult pole asjad nii nagu me arvame.
Ekslik on pidada automaatselt autoriteetseteks allikateks mitmesuguseid teistest keeltest tõlgitud teatmikke. Nende tõlkijad pole sageli eriala spetsialistid ja võivad seetõttu teadmatusest vigu teha. Tõlketeatmikku, mida lahti lüües kohe mõnda viga ei märka, leidub harva. Paraku. - Urmas 11:38, 18 august 2005 (UTC)
"Kujutluskaart", mida kasutab suur enamus, on samuti reaalsus. --Lulu 11:50, 18 august 2005 (UTC)
Lihtsalt, kuna sõnadel "Inglismaa" ja "Suurbritannia" on mitu tähendust, siis tuleks teha alguses täpsustav märkus, muud midagi. --Lulu 12:00, 18 august 2005 (UTC)
Piisaks täiesti lingist artiklile "Inglismaa". Kes oskab lugeda ja loetust aru saada, saab ka erinevuse selgeks. Algusesse ei soovita sedalaadi eri tähendustest kõnelevaid märkusi panna, sest muidu jääb artiklist meelde, et mitte asja tegelik sisu, vaid pigem see, et nimetatakse mitut moodi, kuid mitte, et milline neist see õige on. Tulemusena segadus jätkub. - Urmas 12:23, 18 august 2005 (UTC)
Minu meelest on niikuinii tarvis täpsustuslehekülge Inglismaa (täpsustuslehekülg), kuhu panna ka Inglismaa Kuningriik ja Inglismaa Ühendus. Seal tuleks ka mainida, et "Inglismaa" öeldakse ka Suurbritannia (Ühendkuningriigi) kohta, olgu see siis korrektne või mitte. Nii et mitte üks täpsustus, vaid terve täpsustuslehekülg. Peale selle võiks algusesse panna ka täpsustava viite spetsiaalsele leheküljele, mis selgitaks nimede Inglismaa, Suurbritannia ja Ühendkuningriik kasutamist. Nii on muide tehtud inglise vikis. Andres 17:01, 18 august 2005 (UTC)

Nuh, minu meelest pole selles midagi halba, kui keegi tahab UK kohta midagi teada, kirjutab otsingumootorisse "Inglismaa" ning saab täpsustavat märkust lugedes, möödaminnes, veel targemaks. Sundida teda lugema midagi ajaloolise riigi kohta ja sealt mingi lingi kaudu lõpuks otsitava artikli juurde sattumine on minu meelest lugeja kiusamine. Muide (mitte et see praegust teemat otseselt puudutaks) kohtasin hiljaaegu ehtsat inglast, kelle jaoks inglise keel oli võõrkeel, mida ta hakkas alles koolis õppima. Tema emakeel oli tema lancesteri murrak (millest keegi aru ei saa, nagu ta ise möönis). Ja neid keeli-murdeid-kultuure on selle saare peal palju. Kunagised vasallriigikesed kõik enamasti. --Lulu 13:03, 18 august 2005 (UTC)

Kujutluskaart on igalühel meist oma ja ainulaadne. See on arusaamine maailmast, mis piltlikult öeldes on meie pea sees, ajus. Sõltub ta sellest, mida ja kuipalju me oleme lugenud, õppinud, milliseid stereotüüpe meis on kujundatud, kus oleme reisinud, kellega kohtunud jne jne. Neid erinevusi võib väga lihtsalt näha, kui joonistada ise ja lasta oma tuttavatel joonistada nt kodulinna kaart. Neid võiks hiljem võrrelda omavahel ja ka geograafilise kaardiga. Võõralt inimeselt võõras linnas teed küsides oleks mõistlik küsida teed oma soo esindaja käest - äraeksimisvõimalus on väiksem (mehed ja naised orienteeruvad maastikul erinevate objektide järgi).
Reaalsusesse toodud kujutelmana kuulub kujutluskaart pigem kirjandusvaldkonda (nt Tolkieni Keskmaas on äratuntavaid omaaja geopoliitilise kaardi jooni). Kujutelma järgi elada on suht' keeruline. Meid ümbritsevad inimesed võivad mitte mõista. ;) - Urmas 12:23, 18 august 2005 (UTC)
Urmase juttu kujutluskaardist lugedes tuleb hästi välja selle sarnasus geograafiaga. Ka geograafia on midagi, mis eksisteerib ainult selle inimese peas, kes ennast geograafiks peab. Kusjuures erinevail geograafidel erineb see pilt nii tugevasti, et geograafia kui ühtse teaduse olemasolu võib panna tugeva kahtluse alla. Olen aru saanud, et geograafia ise ei olegi teadus, vaid kogum erinevaid, suuremal või vähemal määral teaduslikke valdkondi, millede vaheline side on tihti väga nõrk. Geograafia kaotas oma mõtte siis kui maailmakaardilt kadusid viimased valged laigud. Peale seda on olnud tegemist pideva identiteedikriisiga, mille lõppu pole näha. Siim 12:58, 18 august 2005 (UTC)
Asjast rääkides, kui riigi korrektne nimi on "Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik", on Inglismaa ja Suurbritannia mõlemad valed ja ma ei näe otsest põhjust üht teisele eelistada. "Suurbritannia" kasutamise õigustuseks oleks see, kui me peaksime teda korrektse nimekuju lühendvormiks. Siim 12:58, 18 august 2005 (UTC)
"Suurbritannia" Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi tähenduses ongi just nimelt lühendvorm. Me ju kasutame kõigi riikide puhul pealkirjas lühendvorme, niivõrd kui nad olemas on. Andres 16:30, 18 august 2005 (UTC)
Siis ei ole mul "Suurbritannia" kasutamise vastu midagi. Lugejale tuleb ainult selgeks teha, et selle all võib mõista mitut asja. Siim 16:47, 18 august 2005 (UTC)
Muideks (lihtsalt kysin), miks "...ja Põhja-Iiri Ühend..." ning mitte "...Põhja-Iirimaa...". Võibolla on sellest kuskil aruteludes juttu olnud, aga tahaks teada, miks meil on teine riiginime kuju kui EV Välisministeeriumil. --Lulu 17:05, 18 august 2005 (UTC)
Ilmselt see~tõttu, et siin kirjutatakse nimesid nii nagu KNAB-is ja ausalt öeldes mulle isiklikult on väga paljud sealsed kohanimevariandid absoluutselt vastuvõtmatud nii nagu mulle on tegelikult ka täiesti vastuvõtmatu selle riigi nime lühendamine Suurbritanniaks - Ahsoous 17:42, 18 august 2005 (UTC)
KNAB ytleb ise nii: Tegemist ei ole ametliku kohanimede allikaga, mis annab ainuõige nimekuju. Eesti riigi ametlikke kohanimesid hakkab registreerima riigi kohanimeregister, mille pidaja on Eesti Kaardikeskus. Seda registrit veel olemas ei ole. Vähemalt riikide nimekujusid võiks siiski meil kasutada nii, nagu neid kasutab EV Välisministeerium. IMHO. --Lulu 18:42, 18 august 2005 (UTC)
See märkus puudutab Eesti kohanimesid. Aga erinevus KNAB-i ja Välisministeerumi nimekasutuses nõuab tõesti selgitust. Arvan, et peaks Pällile kirjutama ja küsima, miks on seal "Põhja-Iiri", mitte "Põhja-Iirimaa". Oletan, et see on kuidagi seotud Iirimaa riigiga. Andres 04:52, 19 august 2005 (UTC)
Ja seda, kuidas Välisministeerium kasutab, tuleks artiklis vähemalt mainida. Ning igal juhul peaks olema ümbersuunamine. Andres 04:53, 19 august 2005 (UTC)
VM kasutab Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik [1]. - Urmas 10:45, 19 august 2005 (UTC)
njah, muide VM kasutab ka kujusid Suurbritannia Ühendatud Kuningriik [2], Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriik [3] ....- Ahsoous 13:53, 19 august 2005 (UTC)
Traditsiooniliselt on kohanimede õigekirjaga, sh väliskohanimede omaga tegelenud keeleinimesed, mitte erinevate ametkondade ametnikud. Selle juurde tuleb ka jääda. Maailma maade nimed on KNAB-is siin. Põhimõtteliselt on kena, kui meil on VM-s asjatundjad ametnikud, kuid nende tööülesandeks ei ole toponüümikaprobleemidega tegelemine, nende töö on natuke teine. (Kõrvalmärkusena tasub meenutada, et veel üsna hiljuti noteeris EP valuutat nimega "Sloveenia talaar". Nüüd noteerib EP õiget raha, tolarit.)
Lulu pakutavast täpsustusest artikli alguses - kogu see artikkel ongi ju kõnealune täpsustus. Jutt tuleb ainult lõpuni läbi lugeda. - Urmas 10:41, 19 august 2005 (UTC)
Oo õudust, mida mu silmad peavad nägema: Saatkonna kodulehekülg:

Kontaktandmed: SUURBRITANNIA SAATKOND Wismari 6 10136 Tallinn EESTI


See riik ISE kasutab oma eestikeelset nime VALESTI! Kas teeme rahvusvahelise skandaali? --Lulu 11:55, 19 august 2005 (UTC)

Muide, ilma naljata (tahaks lihtsalt teada): mis vahe on Britannial ja Suurbritannial? --Lulu 20. august 2005, kell 13.14 (UTC)
ENE/EE-s on asi kirjas. Artiklid peaks olema "Britannia" ja "Rooma riik" (viimasest kaart). 'Britannia' oli roomlaste provints. 'Suurbritannia' kasutuselevõtu aastaks on nimetatud 1604. Inglise viki nimetab, et 1603. aastal sai teoks "kahe krooni unioon" Inglismaa ja Šotimaa vahel. Seega oli siis vaja ka uut nime, mis mõlemale osapoolele vastuvõetav oleks. - Urmas 20. august 2005, kell 13.52 (UTC)

Ettepanek järgmine. Kas ei oleks hea mõte teha kas sellest või mõnest teisest artiklist spetsiaalne artikkel selle riigi nime kohta?

Siia on juba kogunenud päris palju materjali, ning tuleks muidugi veel lisada. Millal hakati mingit riiki kuidas nimetama jne. Kuidas nimetatakse seda riiki tänapäeval: ametlikult inglise keeles, mitteametlikult inglise keeles, lühendid, eestikeelsed variandid jne. Inglased muide ise on ka aeg-ajalt segaduses, kui kuskilt nimekirjast peavad oma riigi nime leidma: kas otsida seda U tähe alt (UK, United Kingdom), G tähe alt (Great Britain, GB), või hoopis B tähe alt (Britain, British), või veidral kombel hoopis E tähe alt (England). Muide, kui inimese käest kysida, where are you from?, siis inglaste tyypiline vastus on "juu-kei" (UK). Harva kui midagi muud kuuleb.

Aga ettepaneku kohta ootaks arvamusi. --Lulu 20. august 2005, kell 16.31 (UTC)

Sarnane artikkel on olemas muideks ka ingliskeeses Wikis: http://en.wikipedia.org/wiki/British_Isles_%28terminology%29 --Lulu 20. august 2005, kell 21.19 (UTC)

Ülalpool ma juba tegin selle ettepaneku. Pealkiri võiks olla näiteks "Suurbritannia nimi". Andres 21. august 2005, kell 14.45 (UTC)
Jah, miks mitte. - Urmas 21. august 2005, kell 15.53 (UTC)

kas lisada (ja kui jah siis milline) viide Madalmaade Ühendkuningriigile Ahsoous 20. september 2006, kell 20:41 (UTC)

Kas mitte eesti keeles ei öelda "Madalmaade Ühendatud Kuningriik"? KUi öeldakse ka "Ühendkuningriik", siis tuleks vastav link lisada päisesse. Andres 21. september 2006, kell 14:52 (UTC)

Urmas on väitnud, et nimekuju "Inglismaa" ei ole selle riigi kohta ka geograafiliselt korrektne. Kui Urmas selle ära seletab, siis võib selle koos põhjendustega siia sisse panna. Andres 21. september 2006, kell 14:52 (UTC)


Jutt nimest "Inglismaa" võiks minna artiklisse Suurbritannia nimi. Pakuksin sinna mitte ainult juttu artiklist, vaid ka minu juttu siit aruteluleheküljelt. Andres 21. september 2006, kell 15:01 (UTC)


Vaidlustan väite, et selle nime kasutamine ei ole soovitatav. Ja seda ei väida ka too viide EKI lehele -- Ahsoous 23. jaanuar 2011, kell 02:07 (EET)

Muutsin teksti ja võtsin vaidlustuse ära. Andres 23. jaanuar 2011, kell 09:12 (EET)
ok -- Ahsoous 23. jaanuar 2011, kell 09:16 (EET)
Ebasoovitatava all oli arvatavasti mõeldud seda, et Ühendkuningriiki kasutatakse ametlikes tekstides. Tavakasutuses öeldakse eesti keeles traditsioonilselt Suurbritannia. [4]
Minu meelest sobib see siin paremini Vikisõnastikku. 88.196.241.249 23. jaanuar 2011, kell 10:59 (EET)
Ametlikes tekstides kasutatakse täisnime (muidugi võidakse igas tekstis lühendis kokku leppida).
Vikisõnastikus tuleb neist asjadest ka muidugi kirjutada, kuid tundub, et seda siin peetakse nii tähtsaks, et sellest tuleb ka Vikipeedias kirjutada. Andres 23. jaanuar 2011, kell 11:13 (EET)
Viidatud lehel ongi kirjas, et see on ametlikes tekstides kasutatav lühendnimetus. 88.196.241.249 23. jaanuar 2011, kell 11:32 (EET)
Seal on öeldud, et ametlikes tekstides soovitatav lühendnimetus on "Ühendkuningriik". Vist on mõeldud, et ametlikes tekstides on viimane "Suurbritanniale" eelistatav. Andres 23. jaanuar 2011, kell 12:11 (EET)
Jah ja kuna mõned read eespool on üldisemas kontekstis öeldud, et lühendnimetus on "Suurbritannia", siis mina saan aru nii, et harilikult öeldakse ja pigem võiks öelda tavakasutuses "Suurbritannia". Ühendkuningriigi, Lõuna-Aafrika ja Dominikaani ühte patta panemine tundub kuidagi meelevaldne, KNABis on ainult öeldud, et tegu on lühenditega. Peale selle tuleb siia hulk linke, mis viitavad riigile, mitte konkreetsele nimetusele. Minu meelest see nimetus "nii" tähtis pole ja ka sellepärast võiks see artikkel olemata olla, et likimisel segadusest hoiduda. 193.40.10.180 10. aprill 2012, kell 15:58 (EEST)
Jah, see võiks olla osa artiklist Suurbritannia ning siia ümbersuunamine. Andres (arutelu) 12. aprill 2012, kell 04:10 (EEST)

See tuleks liita artikliga Suurbritannia ja vajaduse korral teha eraldi artikkel Suurbritannia nimi. Andres (arutelu) 5. juuni 2013, kell 09:37 (EEST)

Pooldan endiselt seda. Andres (arutelu) 29. august 2016, kell 16:39 (EEST)

Aastatel 1801-1922 kuulus katoliiklik Iirimaa igakülgselt varasema "Suurbritannia ja Iirimaa Ühendkuningriigi" koosseisu, kuni saavutas pärast Iiri Iseseisvussõda aastaks 1922 otsese sõltumatuse. Iirimaa jättis iseseisvudes protestantliku Põhja-Iirimaa, põhilise osa ajaloolisest Ulsteri provintsist, viimase enda tahtel jäänukina Ühendkuningriigi koosseisu.

Minu meelest see ei ole siin teemakohane. Andres (arutelu) 1. september 2016, kell 23:22 (EEST)

PALUN VAADATA: Ühendkuningriigi ja Suurbritannia erinevus! Ühendkuningriigi alla koondub Suurbritannia (Inglismaa, Šotimaa ja Walesi) liit Põhja-Iirimaaga. Suurbritannia on oma väikesaartega OLEMUSELT SAAR, nagu seda on Iirimaa (kus asuvad Iiri Vabariik ning Põhja-Iirimaa). Seega, artiklid Ühendkunigriik ja Suurbritannia ei kuulu liitmisele. Ühendkuningriik on ühe imperiaalse KUNINGRIIGI LÜHINIMETUS, kõik.

Nendes kahes artiklis on enamus pudru ja kapsad ning ühe artikli pealkiri on üldse vahetusse läinud. Antud artiklid võiks ära kustutada ning kõike uuesti puhtalt lehelt kirjutama hakata, korralikult. – Eelneva allkirjata kommentaari kirjutas 84.50.238.90 (arutelukaastöö).

See käib ingliskeelsete nimede kohta. Eestikeelse "Suurbritannia" põhitähendus on praegune riik, mille kohta kasutatakse mõnel erijuhul ka nime "Ühendkuningriik" (vt eespoolt). "Suurbritannia" teisele kahele tähendusele on viidatud lehe Suurbritannia päises. Eestikeelsete nimede kasutusse puutuvat saad kontrollida ÕS-ist ja kohanimeandmebaasist (KNAB). 2001:7D0:88DD:F880:1D8E:B020:B9C4:A85E 31. jaanuar 2018, kell 11:47 (EET)
Võib-olla on aeg lõpuks „Gregoriuse kalendrile” üle minna ning tunnistada „algmeridiaani”? – Eelneva allkirjata kommentaari kirjutas 2001:7D0:885A:FB80:4929:5CBE:5B24:5E2 (arutelukaastöö).

Palun liitke Suurbritannia ning Ühendkuningriigi artiklid nime alla Ühendkuningriik. Taastoimetus ei võta eriti kaua aega! Eesti kõnekeelt (isegi kui keegi seda korrektseks peab) saab esitada sekundaarselt, suunamised on niikuinii olemas. Kuidas on võimalik, et pealkiri... ? Seega ärge imestage, kui inglased ja šotlased Eestit ikka veel Nõukogude Liidu alla liigitavad, arvates et siin on valitsevaks jõuks KGB. Ärge nendega väga pahandage, öelgegi diplomaatiliselt, et meie peame nende kuningriiki samuti pelgalt saareks (väga kiplaslik). – Eelneva allkirjata kommentaari kirjutas 80.235.30.93 (arutelukaastöö).


Miks on neutraalsus vaidlustatud? Andres (arutelu) 23. september 2018, kell 18:05 (EEST)


Ei poolda liitmist. - Neptuunium ❯❯❯ arutelu 10. detsember 2018, kell 21:21 (EET)

Pead silmas, et oleks eraldi artikkel nimest? Selle pealkiri võiks siis olla Suurbritannia nimi nagu ülal pakutud. Praegu minu meelest pole nimest eraldi nii palju materjali, et oleks tarvis eraldi tõsta, ning osa sellest, mis on, tuleks võib-olla ajaloo alaossa tõsta. Pikne 10. detsember 2018, kell 21:37 (EET)

Kogu info ei ole siit üle kantud. Andres (arutelu) 10. detsember 2018, kell 21:33 (EET)

Paar kahtlasemat ja eestikeelse nime suhtes kõrvalisemat lauset jätsin välja. Pikne 10. detsember 2018, kell 21:37 (EET)
Naase leheküljele "Ühendkuningriik".