Artur Vassar

Artur Vassar (18. november 1911 Keeni vald, Tartumaa17. juuli 1977) oli eesti ajaloolane ja arheoloog.

Vassar õppis aastatel 1931–1939 Tartu Ülikoolis ning lõpetas selle arheoloogina. Ta kaevas Lõuna-Eesti kalmeitel. Juunipöörde ajal 1940. aastal avaldas ta ettevaatlikku nõukogude-meelsust, et oma ametikohta ülikoolis säilitada. Ka Saksa okupatsiooni ajal sai ta oma tööd jätkata. 1944. aastal valmis tal doktoritöö "Nurmsi kivikalme Eestis ja tarandkalmete areng". 1944. aastal püüdis ta põgeneda Läände, kuid jäi paadist maha.

Tartusse naasnult koolitati ta aga ümber ajaloolaseks, sest nendest oli sõja järel suur puudus. Hans Kruusi näpunäidete järgi asus ta looma uut Nõukogude Eesti ajalookontseptsiooni. Aastate jooksul sai temast üks põhilisemaid feodalismiperioodi (13.–19. sajand) ajaloo uurijaid.

Lisaks Tartu Riiklikule Ülikoolile töötas Vassar ka Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudis, kus oli 19471977 esialgu ajaloo sektori, hiljem (1955) Oktoobri-eelse ajaloo sektori ning seejärel (1970) feodalismi ajaloo sektori juhataja.

Tema ja Kruusi juhtimisel kujunes Eestis ajapikku esinduslik agraarajaloo koolkond (Sulev Vahtre, Juhan Kahk, Herbert Ligi, Enn Tarvel, Elina Öpik, Tiit Rosenberg jt), mis tõstis põllumajanduse ja talurahva uurimise Eestis väga heale teaduslikule tasemele. Vassara ja Kruusi juhtimisel hakati alates 1959. aastast korraldama Ida-Euroopa agraarajaloo sümpoosioneid, kus kuni 1970. aastateni etendasid juhtivat rolli Eesti agraarajaloolased.

Hans Kruusi ja Vassara suhted polnud pärast 1950. aastaid kuigi head, sest viimane oli toona esimese kui "kodanliku natsionalisti" kohta kirjutanud laimavaid artikleid. Vassar oli need ilmselt sunnitud kirjutama oma töökoha säilitamiseks ja represseerimise vältimiseks, sest tema kohta oli teada Saksa okupatsiooni aegseid "patte" (tegevus ülikoolis, muuhulgas doktoritöö kaitsmine, Läände põgenemise katse).

Vassar suri ootamatult oma suvilas.

ArtikleidRedigeeri

VälislingidRedigeeri