Arstide Koda oli Eestis tegutsevate arstide kutsealane omavalitsus aastail 19351940.

Koja esimees oli Adalbert Lübek.

Koja seaduse eelnõu võttis tervishounõukogu vastu 14. detsembril 1931.

Liikmed muuda

Arstide Koja liikmed olid kõik Eestis tegutsevad arstid (Arstide Koja seaduse jõustumisel 1. veebruaril 1935 oli neid 928), välja arvatud Sotsiaalministeeriumi Tervishoiu ja Hoolekande Talituse direktor, abidirektor ja tervishoiuinspektor ning Sõjavägede Tervishoiuvalitsuse ülem ja ülema abi oma ametiaja jooksul.

Arstide Koja Elluviimise Komitee muuda

Enne koja organite moodustamist oli ametis Arstide Koja Elluviimise Komitee järgmises koosseisus: esimees Adalbert Lübek, Heinrich Koppel, Roman Luuk, Hans Madisson, Juhan Vilms, Haridus-sotsiaalministeeriumi esindaja Johannes Mälton.

Arstide Koja Nõukogu (1935–1939) muuda

21., 22., 23. ja 26. mail 1935 valiti Arstide Koja Nõukogu järgmises koosseisus, mis kinnitati Haridus- ja sotsiaalministri abi poolt 6. juunil 1935:

Tallinn muuda

Tartu muuda

Harjumaa muuda

Tartumaa muuda

Virumaa muuda

Järvamaa muuda

Läänemaa muuda

Saaremaa muuda

Pärnumaa muuda

Viljandimaa muuda

Valgamaa muuda

Võrumaa muuda

Petserimaa muuda

Arstide Koja Nõukogu (1939–1940) muuda

30. ja 31. mail ning 1. ja 4. juunil 1939 valiti Arstide Koja Nõukogu järgmises koosseisus, mis kinnitati Sotsiaalministri poolt 13. juunil 1939.

Koja 968 hääleõiguslikust liikmest võttis valimistest osa 886.

Tallinn muuda

Tartu muuda

Harjumaa muuda

Tartumaa muuda

Virumaa muuda

Läänemaa muuda

Saaremaa muuda

Pärnumaa muuda

Viljandimaa muuda

Järvamaa muuda

Valgamaa muuda

Võrumaa muuda

Petserimaa muuda

Juhatus muuda

Revisjonikomisjon muuda

Distsiplinaarkohus muuda

Riiginõukogu liikmed muuda

Arstide Koja juhatuse poolt valitud kahe valijamehe osavõtul valiti järgmised I Riiginõukogu liikmed: vabakutsete alalt Alfred Maurer ja rahvatervishoiu alalt Alfred Mõttus.

Vaata ka muuda

Kirjandus muuda

 • Moodustati arstide koja elluviimise komitee. Kaja, 5. veebruar 1935, nr. 31, lk. 1.
 • Arstide kojal 934 liiget. Kaja, 6. veebruar 1935, nr. 32, lk. 1.
 • Arstide koda asus tööle. Kaja, 3. juuli 1935, nr. 154, lk. 7.
 • Täna hakkab maksma distsiplinaarmäärustik arstide kohta. Uus Eesti, 22. oktoober 1936, nr. 287, lk. 3.
 • Miks arstid ei lähe maale? Uus Eesti, 12. veebruar 1940, nr. 41, lk. 3.
 • Arstide Koja 1935./36. a. tegevuse aruanne. Eesti Arst, 1936, nr. 10, lk. 800–818.
 • Arstide Koja 1936/37 tegevuse aruanne. Eesti Arst, 1938, nr. 1, lk. 47–71.
 • Arstide Koja 1937/38. a. tegevuse aruanne. Eesti Arst, 1938, nr. 10, lk. 801–828 ja nr. 11, lk. 902–919.
 • Informatsioon-ülevaade Koja Juhatuse tegevusest 1. IX 1938 – 1. II 1939. Eesti Arst, 1939, nr. 4, lk. 290–306.
 • Arstide Koja organite II koosseis. Eesti Arst, 1939, nr. 9, lk. 645.
 • Arstide Koja 1937/39. a. tegevusaruanne. Eesti Arst, 1940, nr. 1, lk. 35–71.
 • Arstide Koja Nõukogu erakorraline istung 21. juulil 1940. Eesti Arst, 1940, nr. 9, lk. 793–800.