Arstide Koda oli Eestis tegutsevate arstide kutsealane omavalitsus aastail 19351940.

Koja esimees oli Adalbert Lübek.

Koja seaduse eelnõu võttis tervishounõukogu vastu 14. detsembril 1931.

Liikmed Redigeeri

Arstide Koja liikmed olid kõik Eestis tegutsevad arstid (Arstide Koja seaduse jõustumisel 1. veebruaril 1935 oli neid 928), välja arvatud Sotsiaalministeeriumi Tervishoiu ja Hoolekande Talituse direktor, abidirektor ja tervishoiuinspektor ning Sõjavägede Tervishoiuvalitsuse ülem ja ülema abi oma ametiaja jooksul.

Arstide Koja Elluviimise Komitee Redigeeri

Enne koja organite moodustamist oli ametis Arstide Koja Elluviimise Komitee järgmises koosseisus: esimees Adalbert Lübek, Heinrich Koppel, Roman Luuk, Hans Madisson, Juhan Vilms, Haridus-sotsiaalministeeriumi esindaja Johannes Mälton.

Arstide Koja Nõukogu (1935–1939) Redigeeri

21., 22., 23. ja 26. mail 1935 valiti Arstide Koja Nõukogu järgmises koosseisus, mis kinnitati Haridus- ja sotsiaalministri abi poolt 6. juunil 1935:

Tallinn Redigeeri

Tartu Redigeeri

Harjumaa Redigeeri

Tartumaa Redigeeri

Virumaa Redigeeri

Järvamaa Redigeeri

Läänemaa Redigeeri

Saaremaa Redigeeri

Pärnumaa Redigeeri

Viljandimaa Redigeeri

Valgamaa Redigeeri

Võrumaa Redigeeri

Petserimaa Redigeeri

Arstide Koja Nõukogu (1939–1940) Redigeeri

30. ja 31. mail ning 1. ja 4. juunil 1939 valiti Arstide Koja Nõukogu järgmises koosseisus, mis kinnitati Sotsiaalministri poolt 13. juunil 1939.

Koja 968 hääleõiguslikust liikmest võttis valimistest osa 886.

Tallinn Redigeeri

Tartu Redigeeri

Harjumaa Redigeeri

Tartumaa Redigeeri

Virumaa Redigeeri

Läänemaa Redigeeri

Saaremaa Redigeeri

Pärnumaa Redigeeri

Viljandimaa Redigeeri

Järvamaa Redigeeri

Valgamaa Redigeeri

Võrumaa Redigeeri

Petserimaa Redigeeri

Juhatus Redigeeri

Revisjonikomisjon Redigeeri

Distsiplinaarkohus Redigeeri

Riiginõukogu liikmed Redigeeri

Arstide Koja juhatuse poolt valitud kahe valijamehe osavõtul valiti järgmised I Riiginõukogu liikmed: vabakutsete alalt Alfred Maurer ja rahvatervishoiu alalt Alfred Mõttus.

Vaata ka Redigeeri

Kirjandus Redigeeri

 • Moodustati arstide koja elluviimise komitee. Kaja, 5. veebruar 1935, nr. 31, lk. 1.
 • Arstide kojal 934 liiget. Kaja, 6. veebruar 1935, nr. 32, lk. 1.
 • Arstide koda asus tööle. Kaja, 3. juuli 1935, nr. 154, lk. 7.
 • Täna hakkab maksma distsiplinaarmäärustik arstide kohta. Uus Eesti, 22. oktoober 1936, nr. 287, lk. 3.
 • Miks arstid ei lähe maale? Uus Eesti, 12. veebruar 1940, nr. 41, lk. 3.
 • Arstide Koja 1935./36. a. tegevuse aruanne. Eesti Arst, 1936, nr. 10, lk. 800–818.
 • Arstide Koja 1936/37 tegevuse aruanne. Eesti Arst, 1938, nr. 1, lk. 47–71.
 • Arstide Koja 1937/38. a. tegevuse aruanne. Eesti Arst, 1938, nr. 10, lk. 801–828 ja nr. 11, lk. 902–919.
 • Informatsioon-ülevaade Koja Juhatuse tegevusest 1. IX 1938 – 1. II 1939. Eesti Arst, 1939, nr. 4, lk. 290–306.
 • Arstide Koja organite II koosseis. Eesti Arst, 1939, nr. 9, lk. 645.
 • Arstide Koja 1937/39. a. tegevusaruanne. Eesti Arst, 1940, nr. 1, lk. 35–71.
 • Arstide Koja Nõukogu erakorraline istung 21. juulil 1940. Eesti Arst, 1940, nr. 9, lk. 793–800.