Anija valla vapp

Anija valla vapp on Harju maakonnas asuva Eesti haldusüksuse Anija valla vapp.

Anija valla vapp

Vapp kinnitati 19. juunil 2003 Anija vallavolikogus ja sama aasta 19. augustil riigisekretäri poolt.

Vapi autor on Priit Herodes.

Vapi kirjeldusRedigeeri

Kuldsel kilbil on sinine vesiveski ratas ja sinine laineline päis, millel on kolm hõbedast hane. Hanede nokad ja jalad on kuldsed.

PõhjendusRedigeeri

Vapi värvid viitavad Priit Herodese selgituse kohaselt Eestile. Kilbi laineline jaotus tähistab Jägala jõge. Veskiratas ja haned pärinevad ühinenud Kehra linna ja Anija valla varasematelt vappidelt. Kuldne kilbiväli sümboliseerib küllust ning veskiratas Kehrale kuulsust toonud tselluloosi- ja paberitööstust. Haned osutavad Anija valla nimele ning viitavad vallas asuvatele hallhanede pesitsusaladele.

Vapi kasutamise kordRedigeeri

  1. Anija valla vapi kujutist kasutatakse Anija Vallavolikogu, Anija Vallavalitsuse ja vallavalitsuse struktuuriüksuste ametlikel pitsatitel ja dokumendiplankidel, trükistel, suveniiridel, vimplitel, embleemidel, autasudel, tänukirjadel, meenetel jne.
  2. Anija valla vapiga vallavalitsuse pitsatite arvu ja kasutajad määrab kindlaks Anija Vallavalitsus. Anija Vallavolikogu pitsatil on vapi kujutis, pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Vallavolikogu pitsat pannakse vallavolikogu poolt vastuvõetud haldusaktidele, volikogu istungi protokollide koopiatele, väljavõtetele ja ärakirjadele. Volikogu pitsat pannakse volikogu esimehe poolt allkirjastatud volitustele ja teistele dokumentidele, kus seadusest või teistest õigusaktidest tulenevalt on pitsati kasutamine kohustuslik.
  3. Anija valla vapi kujutise kasutamine dokumendiplankidel, trükistel, embleemidel, vimplitel, suveniiridel jne. määratakse kindlaks Anija Vallavalitsuse poolt. Anija valla vapiga dokumendiplankide ja pitsatite kasutamisel tuleb juhinduda ka haldusdokumentide vormistamise põhimõtetest.
  4. Anija valla vapiga pitsatid, dokumendiplangid ja muud esemed kuuluvad vallavalitsuse vastava ametniku vastutavale hoiule ning nende väljastamine toimub vallavalitsuses kehtestatud asjaajamise korra kohaselt.
  5. Juriidilistel ja füüsilistel isikutel on keelatud kasutada Anija valla vapiga sarnaseid kujutisi enda sümbolite või tähistena ilma vallavalitsuse kirjaliku nõusolekuta, samuti on keelatud Anija valla vapi kujutise kasutamine tööstus- või käsitöötoodete kujundamiseks ilma Anija Vallavalitsuse sellekohase loata.

Anija Vallavolikogu poolt kinnitatud valla lipu ja vapi ning vapi kujutistega esemete kasutamise lõpetab vallavolikogu juhtudel, kui muutub valla või omavalitsuse avalik-õiguslik staatus või nimetus.

Kasutamiskõlbmatuks muutunud valla lipp või vapp kuuluvad sündsal viisil hävitamisele ja uutega asendamisele vallavanema käskkirja alusel.

Vapi ajaluguRedigeeri

 
Anija valla vapp 1993–2002

Anija valla vapp 1993–2002Redigeeri

Endiseks Anija valla vapiks oli sinine hõbedase raamiga kilp, millel hõbedane hani. Hani viitas valla nimele. Vapp võeti kasutusele 1993 aastal ning oli kasutusel kuni 11. juulini 2002.

Sümboolika konkurss 2002. aastalRedigeeri

2002. aasta 11. juulil moodustati Kehra linna ja senise Anija valla baasil uus omavalitsusüksus Anija vald. Uus vald vajas ka uut sümboolikat ning 2002. aasta lõpus kuulutatigi Anija vallavalitsuse poolt välja Anija valla uue lipu ja vapi leidmiseks konkurss. Kuna sellele ei laekunud ühtki tööd, telliti kavandid Eesti Heraldikakolleegiumi esimehelt Priit Herodeselt.

Sümboolika konkurss 2018. aastalRedigeeri

Pärast Anija ning Aegviidu valdade vabatahtlikku ühenemist 16. novembril 2017 kuulutati välja uue Anija valla sümboolika konkurss. 17. detsembriks oli esitatud 30 kavandit, millest 5 parimat saadeti riigikantseleile heraldikanõuetele vastavuse kohta arvamuse andmiseks. Mitte ühtegi kavandit nõuetele ei vastanud. Tehti muudatused ja 3 parimat esitati rahvahääletusele, mille tähtaeg oli 4.aprill 2018.[1]

Hääletuses osales 68 inimest, nendest 32 toetas Heino Prunsvelti kavandit Hannijöggi, millel oli kolm hane ja jahipasun. Aga Anija vallavalitsuse liikmed ei toetanud uut vallavapi ja lipu kavandit ning otsustasid Anija valla senist sümboolikat jääda.[2]

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri