Andrus Saar

eesti sotsioloog, ajakirjandusteadlane ja meediaõppejõud

Andrus Saar (21. november 1946 Viljandi28. mai 2015) oli eesti sotsioloog, ajakirjandusteadlane ja meediaõppejõud.[1]

Elulugu muuda

Andrus Saar lõpetas 1965. aastal Tallinna 46. Keskkooli, 1970 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) eesti filoloogina (spetsialiseerumisega ajakirjandusele) ning 1976 TRÜs aspirantuuri. 1977 kaitses ta Moskva Riiklikus Ülikoolis filoloogiakandidaadi kraadi väitekirjaga "Функциональная типология радиопрограммы" ("Raadio saatekava funktsionaalne tüpoloogia").[1]

Aastatel 1970–1972 oli ta Eesti Raadio toimetaja, 1976–1988 Tele-Raadiokomitee arvutuskeskuse insener, metoodik, vanemteadur ja osakonnajuhataja, ühtlasi 1979 TRÜ eesti keele kateedri õpetaja, 1979–1987 žurnalistika kateedri vanemõpetaja. Hiljem oli ta eri perioodidel ka Tallinna Pedagoogikaülikooli, Õigusinstituudi, Audentese Ülikooli ja Estonian Business Schooli (EBS) sotsioloogia- ja meediaõppejõud.[1][2]

1988. aastal asutas ta sotsiaal- ja turu-uuringutefirma Saar Poll OÜ, mida juhtis 2015. aastani. Aastatel 1989–1992 oli ta Venemaa avaliku arvamuse uuringute keskuse VCIOM Eesti osakonna juhataja.[1][2]

Ta allkirjastas 2001. aastal Eesti sotsiaalteadlaste avalikus pöördumises "Kaks Eestit", milles tunti muret Eesti ühiskondliku arengu pärast. [3]

Teadustöö muuda

Andrus Saare peamised uurimisvaldkonnad olid massikommunikatsioon, avalik arvamus ning kultuuri, rahvussuhete ja religiooni sotsioloogia. Ta oli avaliku arvamuse uurimise suuna rajaja Eestis (alates 1983. aastast). 1985. aastast osales Saar juba paljudes rahvusvahelistes võrdlevates uuringuprojektides (Eurobaromeeter, sotsiaalne võrdõiguslikkus, Euroopa väärtused, World Values Survey, Uus Balti Baromeeter, noored ja ajalugu, rahvusvaheline terrorism jt). Ta oli American Association for Public Opinion Research (AAPOR) ja World American Association for Public Opinion Research (WAPOR) liige (1990–1994). Saarelt ilmus vähemalt 40 teaduspublikatsiooni.[1]

Tunnustus muuda

Isiklikku muuda

Tema isa oli kirjanik ja EKP Keskkomitee funktsionäär Ants Saar.

Teoseid muuda

  • Massiteabevahendid ja avalik arvamus (kaasautor J. Kivirähk). Tallinn, 1987
  • Ausalt ja avameelselt. Stagnast perestroikasse – avalikust arvamusest aastail 1984-1989, poliitilistest kirgedest Eestimaal. Tallinn, 1989
  • Ett ryktes anatomi (kaasautorid G. Stütz, E. Tubin). Stockholm, 1991
  • När alla lyssande på radio: Moskvakuppen från Estlands horisont (kaasautorid G. Stütz, E. Tubin). Stockholm, 1992
  • EU through estonian public polls. // EBS Rev. (1999) 10
  • Riik ja rahvas: elanikkonna poliitiline kompetentsus. // Riigikogu Toim (2000) 1
  • Eesti elanike õigusteadvus. // Riigikogu Toim (2000) 2
  • Ce que les jeunes Estoniens pensent de l`Union Européennne. // Estonia. Rapport National. Tallinn, 2000
  • Aeg hoolida inimese muredest. Eesti edu hind. Eesti sotsiaalne julgeolek ja rahva turvalisus. Tallinn, 2005
  • Soviet legacy as the factor impacting attitudes respecting ethnic realtions. // Estonia. Interethnic relations and the issue of discrimination in Tallinn. Tallinn, 2006

Viited muuda

Kirjandus muuda

Välislingid muuda

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.