Analüütiline proov

Analüütiline proov on mingist objektist võetud esinduslik alamhulk selle keemilise koostise määramiseks (analüüsiks).

Söekaevanduse äravoolust mudaproovi võtmine

Proovivõtmine (inglise sampling) on uuritavast objektist teatava materjalikoguse võtmine, mille tulemusena saadakse kogu uuritavat objekti või mõnda selle konkreetset osa esindav proov (inglise sample).

Proovi kõikide komponentide – välja arvatud analüüt – kooslust nimetatakse maatriksiks (inglise matrix).

Proovi, mis analüüti ei sisalda (või sisaldus on alla avastamispiiri), nimetatakse tühiprooviks (inglise blank).

Vaata ka muuda