Amet (asutus)

valitsusasutuse liik Eestis

Amet on avaliku halduse asutus, millel on riigi struktuuris teatud autonoomia, kuid mis üldjuhul allub mõnele ministeeriumile; omavalitsuste ametid alluvad kohalikule omavalitsusele.

Eesti riigiametid muuda

  Pikemalt artiklis Eesti riigiametite loend

Eestis tegutsevad näiteks konkurentsiamet, statistikaamet ning maksu- ja tolliamet. Varem on Eestis olnud näiteks piirivalveamet ja tööhõiveamet.

Välismaa ameteid ja nende eestindusest muuda

Ka välisriikide asutuste nimesid tõlgitakse eesti keelde sageli ametitena (nt "USA statistikaamet"), kuid sõnale amet puudub teistes keeltes enamasti ühtne vaste (nii on "USA statistikaamet" inglise keeles "United States Bureau of the Census", otsetõlkes seega "USA rahvaloendusbüroo").

Vaata ka muuda