Aman ehk Iisraeli kaitsejõudude Sõjaväeluure Direktoraat on 1950. aastal moodustatud Iisraeli kaitsevägede sõjaväeluure keskasutus, mis allub Iisraeli kaitsejõudude ühendatud kindralstaabile.

Amani juhid ja organisatsioonRedigeeri

Sõjaväeluure Direktsioon on jaotatud kolme põhiliini:

 • Luureandmete ja informatsiooni kogumise jaoskond;
  • Teabehankes kasutab jaoskond tehnilisi ja inimallikatele põhinevaid teabehankemeetodeid:
  • SIGINT, telefonikõnede jms pealtkuulamine, millega tegeleb üksus 8200;
  • IMINT, satelliitidelt ja luurelennukitelt tehtud kujutiste tõlgendamine jms, millega tegeleb üksus 9200;
  • HUMINT, agentide ja informaatorite kaudu informatsiooni kogumine, millega tegeleb üksus 504;
  • OSINT Open Source Intelligence
 • Luureandmete ja informatsiooni analüüsijaoskond;
 • Jaoskonna töö on jaotatud vastavalt piirkondlikele ja teemadele:
  • Põhja piirkond – luureandmed Liibüa ja Süüria kohta;
  • Keskpiirkond – luureandmed Iraani, Iraagi, Põhja-Jordaania, ja Saudi Araabia kohta;
  • Lõuna piirkond – luureandmed Egiptuse ja Lõuna-Jordaania kohta;
  • Terroriorganisatsioonid, informatsiooni analüüs Lähis-Ida terroriorganisatsioonide kohta;
  • Globaalsed ohud, ülejäänud maailmast lähtuvate ohtude kohta laekuva informatsiooni analüüs;
  • Tehnoloogia, relvastustehnoloogia arengu kohta laekuva informatsiooni analüüs.
 • Kontrolli ehk järelevalvejaoskond;
 • Teostab teiste osakondade poolt väljatöötatud operatsiooniplaanide ja tegevuskavade viimast kontrolli ning võimalike vigade leidmist nn Saatana advokaat.

Vaata kaRedigeeri