Aman ehk Iisraeli kaitsejõudude Sõjaväeluure Direktoraat on 1950. aastal moodustatud Iisraeli kaitsevägede sõjaväeluure keskasutus, mis allub Iisraeli kaitsejõudude ühendatud kindralstaabile.

Amani juhid ja organisatsioon muuda

Sõjaväeluure Direktsioon on jaotatud kolme põhiliini:

 • Luureandmete ja informatsiooni kogumise jaoskond;
  • Teabehankes kasutab jaoskond tehnilisi ja inimallikatele põhinevaid teabehankemeetodeid:
  • SIGINT, telefonikõnede jms pealtkuulamine, millega tegeleb üksus 8200;
  • IMINT, satelliitidelt ja luurelennukitelt tehtud kujutiste tõlgendamine jms, millega tegeleb üksus 9200;
  • HUMINT, agentide ja informaatorite kaudu informatsiooni kogumine, millega tegeleb üksus 504;
  • OSINT Open Source Intelligence
 • Luureandmete ja informatsiooni analüüsijaoskond;
 • Jaoskonna töö on jaotatud vastavalt piirkondlikele ja teemadele:
  • Põhja piirkond – luureandmed Liibüa ja Süüria kohta;
  • Keskpiirkond – luureandmed Iraani, Iraagi, Põhja-Jordaania, ja Saudi Araabia kohta;
  • Lõuna piirkond – luureandmed Egiptuse ja Lõuna-Jordaania kohta;
  • Terroriorganisatsioonid, informatsiooni analüüs Lähis-Ida terroriorganisatsioonide kohta;
  • Globaalsed ohud, ülejäänud maailmast lähtuvate ohtude kohta laekuva informatsiooni analüüs;
  • Tehnoloogia, relvastustehnoloogia arengu kohta laekuva informatsiooni analüüs.
 • Kontrolli ehk järelevalvejaoskond;
 • Teostab teiste osakondade poolt väljatöötatud operatsiooniplaanide ja tegevuskavade viimast kontrolli ning võimalike vigade leidmist nn Saatana advokaat.

Vaata ka muuda