Alena Boganeva (Valgevene keeles: Алена Міхайлаўна Боганева; sündinud 1967) on valgevene folklorist.

Tema peamiste uurimisteemade hulka kuuluvad rahvakristlus, narratiivid, rahvapärane etioloogia jm.

Teosed muuda

Raamatud muuda

  • 2004. Алена Боганева. СУЧАСНАЕ БЫТАВАННЕ НАРОДНАЙ НЯКАЗКАВАЙ ПРОЗЫ: АСПЕКТЫ НАРАТЫВА І ДЫСКУРСА. МІНСК, Бестпрынт

Artiklid muuda

  • Алена Боганева, Цімафей Авілін. Плямы на месяцы беларускія інтэрпрэтацыі. In: БЕЛАРУСКІ ФАЛЬКЛОР: МАТЭРЫЯЛЫ І ДАСЛЕДАВАННІ 2.
  • Боганева А.М., Антропаў М.П., Авілін Ц. РУСАЛКІ: ЗНЕШНІ ВЫГЛЯД. In: БЕЛАРУСКІ ФАЛЬКЛОР: МАТЭРЫЯЛЫ І ДАСЛЕДАВАННІ, 3, c. 232-273.
  • Алена Боганева. ЖАНРАВАЯ СПЕЦЫФІКА І ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ВУСНЫХ АПАВЯДАННЯЎ ПРА ЦУДЫ Ў ТРАДЫЦЫЙНАЙ СЕЛЬСКАЙ КУЛЬТУРЫ.
  • 2008. Антропов Николай, Боганева, Елена; Володина, Татьяна. Этнокультурные стереотипы в межконфессиональных отношениях в Белоруссии: опыт этнолингвистического комментирования. In: Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury, 2008, vol. 20, c. 269-280.

Viited muuda