Aleksandr Dulitšenko

Eesti keeleteadlane, slaavi filoloog

Aleksandr Dulitšenko (vene keeles Александр Дмитриевич Дуличенко; sündinud 30. oktoobril 1941 Krasnodaris) on Eesti keeleteadlane, slaavi filoloog ja interlingvist, Tartu Ülikooli slaavi filoloogia emeriitprofessor.

Professor Aleksandr Dulitšenko 4. veebruaril 2005 Tartu Raekojas teaduskonverentsil "Interlingvistika ja eurolingvistika"

1961–66 õppis Dulitšenko filoloogiat Turkmeenia Ülikoolis Ašhabadis. 1974. aastal kaitses ta kandidaadikraadi filoloogias NSVL Teaduste Akadeemia Slavistika ja Balkanistika Instituudis Moskvas ning 1981. aastal doktorikraadi filoloogias Valgevene Teaduste Akadeemia Lingvistika Instituudis Minskis.

1966–68 ja 1970–76 töötas Aleksandr Dulitšenko Turkmeenias vene keele õpetajana keskkoolis, 1968–1970 üldkeeleteaduse ja vene filoloogia kateedri õpetajana Samarkandi Riiklikus Ülikoolis.

1976. aastal sai Dulitšenkost Tartu Ülikooli vene keele kateedri vanemõpetaja, 1981. aastal professor. 1985. aastal valiti ta professoriks. 1992. aastast on Dulitšenko slaavi filoloogia õppetooli juhataja, 2010. aastast emeriitprofessor.

Aleksandr Dulitšenko on avaldanud ligi viissada tööd slavistikast, interlingvistikast ja slaavi mikrokeeltest rohkem kui 20 keeles. Ta on töötanud välja slaavi mikrokeelte teooria ning kirjeldanud kokku 18 slaavi mikrokeelt. Tema teadustöö põhisuundade seas on ka suuremad slaavi keeled (vene, serbohorvaadi ja sloveeni keel), üldkeeleteadus, etno- ja sotsiolingvistika, interlingvistika ning keeleteaduse ja slavistika ajalugu. Dulitšenko on Tartu Ülikooli kahe teadusliku seeria vastutav toimetaja: "Interlinguistica Tartuensis" alates 1982. aastast ning "Slavica Tartuensia" alates 1985. aastast.

Dulitšenko auks 2006. aastal avaldatud artiklikogumikku nimetas Humphrey Tonkin "eriti oluliseks lisanduseks" interlingvistikasse ja esperantouuringutesse.

Tunnustus muuda

Dulitšenko on New Yorgi Teaduste Akadeemia tegevliige (2006), Göttingeni Teaduste Akadeemia korrespondentliige,[1] Trieri Ülikooli audoktor (2009), Rahvusvahelise Slavistide Komitee president (1994. aastast), Eesti Slavistide Rahvuskomitee president (1993. aastast), Rahvusvahelise Interlingvistika Assotsiatsiooni president (2005. aastast) ning Tartu esperantoseltsi auliige.

Ta on pälvinud Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärgi (2003) ja Poola Rüütliristi ordeni (2005).

Ta on pälvinud ka Tartu Ülikooli medali (2006)[2] ja Tartu Ülikooli aumärgi (2011)[3].

Raamatud muuda

 • "Введение в славянскую филологию: пособие для студентов филологических факультетов." Тарту: Тартуский государственный университет, 1978
 • "Введение в славянскую филологию: пособие для студентов филологического факультета." Тарту: Тартуский государственный университет, 1981
 • "Славянские литературные микросвязи: вопросы формирования и развития." Тарту: Тартуский государственный университет, 1981
 • "Славянские литературные микроязыки: вопросы формирования и развития." Таллин: Валгус, 1981
 • "Методические указания к курсовым и дипломным работам лингвистического цикла." 1982
 • "Советская интерлингвистика: аннотированная библиография за 1946–1982 гг." Тaрту: Тартуский государственный университет, 1983
 • "Общее языкознание: учебно-методическое пособие для студентов-заочников филологического факультета." Тарту: Тартуский государственный университет, 1987
 • "Международные вспомогательные языки." Таллинн: Валгус, 1990
 • "Русский язык конца XX столетия." München: Sagner, 1994 (eessõna ja toimetamine: Werner Lehfeldt)
 • "Этносоциолингвистика "перестройки" в СССР: антология запечатленного времени." München: Sagner, 1999
 • "Славянские литературные микроязыки: образцы текстов." Том I. Тарту: Издательство Тартуского университета, 2003
 • "Славянские литературные микроязыки: образцы текстов." Том II. Тарту: Издательство Тартуского университета, 2004
 • "Maailmakeele otsinguil ehk Interlingvistika kõigile." Tartu: TÜ Kirjastus, 2004
 • "История интерлингвистики." Москва: Высшая школа, 2007

Artikleid muuda

 • "Interlingvistika minevikust ja tänapäevast". Venekeelsest käsikirjast tõlkinud Udo UiboKeel ja Kirjandus 1982, nr 6, lk 288–295
 • "Jakob Linzbachi filosoofilise keele printsiipidest. Lingvistilise semiootika allikad" – Keel ja Kirjandus 2000, nr 1, lk 25–31
 • "Über die Prinzipien einer philosophischen Universalsprache von Jakob Linzbach" – Zeitschrift für Semiotik 22 (3/4), 2000

Viited muuda

 1. "Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Mitglieder, Prof. Dr. Aleksandr Dmitrievič Duličenko". Originaali arhiivikoopia seisuga 7. aprill 2016. Vaadatud 26. märtsil 2016.
 2. "Tartu Ülikooli medali kavalerid". Tartu Ülikool. Vaadatud 5.12.2022.
 3. "Tartu Ülikooli aumärgi kavalerid". Tartu Ülikool. Vaadatud 8.12.2022.

Kirjandus muuda

 • Savvati Smirnov, "Kõne all slaavi pisikirjakeeled" (raamatu "Славянские литературные микроязыки. Вопросы формирования и развития", Таллин 1981, arvustus, venekeelsest käsikirjast tõlkinud Udo Uibo) – Keel ja Kirjandus 1982, nr 7, lk 384–387
 • Ромаш Э. Романчик "Ординарный профессор Александр Дмитриевич Дуличенко: биобиблиография. Professor Aleksandr Dmitrievich Dulichenko: biobibliography" Тарту: Тартуский университет, 2006
 • "Tabula gratulatoria: in honorem preofessori Alexandro Dulicenko" Tartu: Tartu Ülikool, 2006
 • Ago Künnap; Kuznetsov, S. N.; Lehfeldt, Werner (2006), "Микроязыки, языки, интеръязыки: сборник в честь ординарного профессора Александра Дмитриевича Дуличенко." Tartu: Tartu Ülikool, 2006
 • Tonkin, Humphrey "Recent Studies in Esperanto and Interlinguistics: 2006", Language Problems and Language Planning 31 (2)/2007: 169–195

Välislingid muuda