Ajupoolkerade asümmeetria

Ajupoolkerade asümmeetria on aju organiseerituse fundamentaalne eripära. Olles omane inimestele ja loomadele, ilmneb see nii morfoloogiliselt kui funktsionaalselt. Funktsionaalsel psüühiliste protsesside tasandil on tegemist statistilise asümmeetriaga.

Ajupoolkerade asümmeetria avastamine algas inimeste erinevate ajupoolkerade kahjustuste korral täheldatavatest käitumismuutustest.[1] Peale funktsionaalse asümmeetria kindlakstegemist avastati ka ajupoolkerade morfoloogiline asümmeetria.[2] Viimaks täheldati asümmeetriat ka loomade juures.[3] Praeguseks ajaks on pandud alus nähtuse evolutsiooni käsitlevale teooriale.[4]

Emotsioonide väljendumise erinevus vasakus ja paremas näopooles

muuda

Vasak näopool väljendab konkreetsemaid ja isiklikumaid emotsioone ja teeb seda intensiivsemat, sest parem ajupoolkera töötleb emotsioone ning juhib vasakut näopoolt rohkem. Sama kultuuri esindajad tõlgendavad emotsioone vasakus näopooles paremini. Vasakus näopooles väljenduvad emotsioonid kultuurispetsiifilisemalt, paremas näopooles on äratuntavamad universaalsed emotsioonid. Parem pool näost näitab avalikke tundeväljendusi ja vasak pool isiklikke tundeid. Vasak näopool väljendab emotsioone intensiivsemalt, automaatselt ja individuaalsemalt. Vasak näopool väljendab ka rohkem negatiivseid emotsioone.[5]Viited

muuda
  1. M.Dax soumet au jugement de l'Académie un Mémoire intitulé: «Observations tendant à prouver la coïncidence constante des dérangements de la parole avec une lésion de l'hémisphère gauche du cerveau» // Compt. rend. hebdom. séan. l'Acad. Scien. – 1863. – №56. – Р.536.
  2. Marjorie LeMay (June 1977). "Asymmetries of the skull and handedness. Phrenology revisited". Journal of the Neurological Sciences 32 (2): 243–253.
  3. Vallortigara G, Rogers LJ. (2005). Survival with an asymmetrical brain: advantages and disadvantages of cerebral lateralization. Behav Brain Sci.28(4):575–89. PMID 16209828
  4. Геодакян В. А. (1993) Асинхронная асимметрия. Журн. высшей нервной деятельности. 43 вып. 3. С. 543—561.
  5. Elfenbein, H. A., Mandal, M. K., Ambady, N., Harizuka, S., Kumar, S. Hemifacial differences in the in-group advantage in emotion recognition. – Cognition and Emotion, 2004, kd 18, nr 5, lk 613–629.