Ajalooline pärimus

Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi (EKlA) kogudestRedigeeri

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv sisaldab kahte üliõpilaste kogutud ajaloopärimuse fondi:

Akadeemiline Ajaloo Selts (AAS, asutatud 1920-likvideeritud 1940, taastatud 1999) ühendas kutselisi ajaloolasi ja teisi ajaloohuvilisi ning üks suuremaid ettevõtmisi oli ajaloolise traditsiooni kogumine (1922–1932). Eesti Kirjanduse Seltsi (1907–1940, taastatud 1992) ajalootoimkond teostas laialdasi uurimusi ajaloo, oma maa ja rahva igakülgsel tundmaõppimisel. Üliõpilaskogujad on seltside koordineerimisel püüdnud katta küsitlustega kogu Eesti ala.

Kindla küsitluskava alusel läbiviidud kogumistöö on unikaalne suulise ajaloo kogumise ja kirjalike allikate inspekteerimise aktsioon, mille raames koguti ajaloopärimust laiemalt. Kogu on märkimisväärne nn väikeste inimeste ajaloo esitajana. Küsitluse aluseks oli ühtne kava ja fondi käsikirjad sisaldavad teavet varasema ajaloo, arheoloogia ja asustuse muutumise kohta; eluolu peamiselt 19. sajandil (pärisorjus, teoorjus, külade hävitamine, näljahädad, katkud, sõjad, igapäevane elu); hariduslugu (kohalikud koolid, ärkamisaeg, ajalehtede tellimine jm); teavet usuliste liikumiste kohta (eriti õigeusku siirdumine, baptistid jm uuemad voolud); 20. sajandi ajalugu (1905, esimene maailmasõda, enamlased, Vabadussõda). Küsitlus kogus andmeid ka tähtsamate kohalike isikute kohta (mõisnikud, pastorid, köstrid, kooliõpetajad). Esitati ülevaade kohalikest arhiividest ja säilikutest.

Ajaloolise pärimuse kogu sisaldab kultuuriloo ja kohaliku ajaloo seisukohast olulist teavet, mistõttu nende üliõpilaskäsikirjade veebis kättesaadavaks tegemine on olnud tähtis prioriteet. EKlAs 91 köitest on praeguseks digiteeritud umbkaudu 50 käsikirja (Võrumaa ja Valga linn, Ida- ja Lääne-Virumaa, Järvamaa, Viljandimaa, osa Tartumaa ja Pärnumaa käsikirjadest). Digiteerimine on toimunud Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas erinevate riiklike projektide ja Eesti Kultuurkapitali toel. Veebis on käsikirjad kättesaadavad koondlehel "Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest"[1].

ViitedRedigeeri

KirjandusRedigeeri