Ajakohatud vaatlused

"Ajakohatud vaatlused" (1873–1875) on Friedrich Nietzsche teos.

Nietzsche: Kolmandas ja neljandas Ajakohatus seevastu tuuakse otsekui viiped kõrgema kultuuriarusaama ja "kultuuri" mõiste ennistamise suunas avalikkuse ette kaks isekuse ja enesearetuse rangeimat näidet, kaks ajakohatut tüüpi par excellence, täis suveräänset põlgust kõige selle vastu, mida nende ümber "riigiks", "hariduseks", "kristluseks", "Bismarckiks", "eduks" hüüti – Schopenhauer ja Wagner ehk, kasutades ühtainsat sõna, Nietzsche…"