Aditiivne tunnus

Aditiivne tunnus on geneetiline tunnus, mida määravate geenide alleelidel domineerimine puudub. Seetõttu on alleelide mõju fenotüübiväärtusele liituv ehk aditiivne. Seega on heterosügoodi fenotüüp homosügootide fenotüüpide keskmine.