Mitte segi ajada abstsissiga

Abtiss (ladina keeles abbatissa) on kristliku läänekiriku traditsioonis tavaliselt nunnakloostri ülem.

Nivelles'i abtiss püha Gertrud. Flaami kunstniku maal umbes aastast 1530. Gertrud hoiab käes abtissi ametitunnust saua

Peamiselt kasutatakse abtissi ametinimetust selles tähenduses katoliku ja anglikaani kirikus. Luterlikus traditsioonis on mõnel pool Saksamaal ja Skandinaavias nimetatud abtissideks ka nunnakloostrite asemele tekkinud vallaliste aadlidaamide kommuunide ehk stiftide eestseisjaid. Kaasaja luterluses, kus kloostritraditsioon on taaselustatud, võib abtissi ametinimetus olla samuti kasutusel kloostriülema tähenduses.

Mungakloostris vastab abtissi ametile abt. Mõlemad nimetused pärinevad arameakeelsest sõnast abba, mis tähendab "isa".