Abruka looduskaitseala

(Ümber suunatud leheküljelt Abruka salumetsa kaitseala)

Abruka looduskaitseala asub Liivi lahe Abruka, Kasselaiu ja Linnusitamaa saartel. Halduslikult kuulub looduskaitseala Saare maakonna Saaremaa valda.

Lippmaa pärn looduskaitsealal
Veesilm Abruka looduskaitsealal

Looduskaitseala pindala on 412 hektarit ja see moodustati 2007. aastal.

Kaitsealused objektid

muuda
 
Uimastav varesputk kasvab Abruka looduskaitsealal

Kaitseala loomine

muuda

Abruka saarel on looduskaitset teostatud alates 1937. aastast, kui Abruka salumets (98,1 ha) kanti metsa uurinud Teodor Lippmaa eestvõttel looduskaitseregistrisse Abruka salumetsa kaitsealana. Kaitseala on 92[viide?] hektari suurune, hõlmates pisut üle kümnendiku saare üldpindalast. 1959. aastal moodustati Abrukal botaanilis-zooloogiline keeluala (103 ha) ning praegustes piirides asuv looduskaitseala loodi 2007. aastal.

Vabariigi Valitsuse otsus 3. detsembrist 1937 maa-ala looduskaitse alla võtmise kohta

muuda

RT 1937, 98, 793.

Alus: Looduskaitse seaduse (RT 106 – 1935) § 7.

1. Võtta looduskaitse ala ja kanda looduskaitse registrisse Abruka saare riigimetsa kvartaal nr. 26 terves ulatuses lehtmetsa kaitsealana. Tähendatud maa-alal on keelatud igasugused metsamajanduslikud tööd, karjatamine, taimede kogumine ja loomade ning lindude püüdmine, kusjuures jääb Riigi Maade ja Metsade Valitsusel õigus tähendatud kvartaalil pidada jahti rebastele ja haigetele metssokkudele, samuti anda välja oma äranägemise järgi igal aastal kohalikkude nõuete rahuldamiseks surnud, tuulemurtud ja vigastatud kuuski ning kasvavast metsast valiku teel kuni 25 tm kuuse tarbepuid, tingimusel, et metsamaterjalide et metsamaterjalide äravedu metsast toimuks võimalikult taliteega.

2. Eelmises punktis (1) tähendatud maa-ala täpsete piiride määramises ja tähistamises looduses Riigiparkide Valitsuse Direktoril leppida kokku Riigi Maade ja Metsade Valitsusega.

Riigihoidja K. Päts.

Põllutööminister A. Tupits.

Riigisekretär K. Terras.

Abruka salumets

muuda
 
Abruka salumets kevadel
 
Abruka salumets juunikuus

Abruka saart läbival madalal seljandikul kasvab reliktne liigirikas laialehine salumets, mis on jäänuk meil 5000–7000 aastat tagasi valitsenud soojemast atlantilisest kliimaperioodist. Salumetsas on valitsevaks puuliigiks harilik pärn (Tilia parvifolia), kellega põhiliselt jagavad metsa harilik jalakas (Ulmus campestris) ja harilik saar (Fraxinus excelsior). Vähem esineb arukaske (Betula pendula), harilikku haaba (Populus tremula), harilikku kuuske (Picea abies) ja harilikku tamme (Quercus pedunculata). Puude keskmine vanus on ligi 100 aastat, vanimad jalakad ja pärnad on 160–200 aasta vanused. Alusmetsas valitseb harilik sarapuu (Corylus avellana), rohurinne on lopsakas ja liigirikas.

Kaitseala territooriumil asub ka omapärane pärn, mida kutsutakse Lippmaa pärnaks. Abruka salumetsas viis botaanik Teodor Lippmaa läbi mitu taimeökoloogiaga seotud eksperimenti.

Kasselaid ja Linnusitamaa

muuda
 
Naaskelnokad pesitsevad Abruka looduskaitseala väikesaartel

Looduskaitsealale jäävatel Kasselaiul ja Linnusitamaal on väärtuslikud looalad ja rannaniidud, kus pesitseb palju linnuliike, nende hulgas kivirullija (Arenaria interpres), niidurüdi (Calidris alpina schinzii) ja naaskelnokk (Recurvirostra avosetta). Läbirändel peatuvad väikesaartel või lähimerel väikekosklad, räusktiirud, väikeluiged ja tõmmukajakad.

Kirjandus

muuda

Välislingid

muuda