Abieluvaraleping

Abieluvaraleping on leping, millega abikaasad lepivad kokku omandisuhetes erinevalt seaduses sätestatust.

EestiRedigeeri

Eesti õigussüsteemis kehtib abieluvaralepingule notariaalse tõestamise nõue. Leping kehtib üksnes abikaasa suhtes, välja arvatud juhul, kui ta on kantud abieluvararegistrisse. Abieluvaralepingu võib sõlmida nii enne abiellumist kui abielu vältel. Enne abiellumist sõlmitud abieluvaraleping jõustub abiellumisest. Abieluvaralepingut võib muuta või lõpetada ning võib sõlmida uusi abieluvaralepinguid.

Abieluvarasuhte valimine enne abiellumist on kohustuslik. Valida võib varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe.[1]

ViitedRedigeeri