Aastaraamat on enamasti igal aastal ilmuv jätkväljaanne. Nagu ajakirjadelgi, on neil tavaliselt ISSN, mitte ISBN.

Mõned aastaraamatud Rootsi bukinisti juures. Ülemisel riiulil on üldaastaraamatud, alumisel seltside omad

Üldaastaraamatud võtavad kokku aasta sündmused. Nendele on lähedased entsüklopeediate aastaraamatud. Ajalookirjutuses on üldaastaraamatud kroonikad ja annaalid.

Asutuste, organisatsioonide ja seltside aastaraamatutes on peale artiklite ka tegevusaruanne. Eri aastate aastaraamatutel võivad olla ka erinevad üldteemad.

Eestis igal aastal ilmub "Eesti Statistika Aastaraamat". Pikka aega on ilmunud Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamat ja Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat.

Vaata ka

muuda