Aare Laanemäe

Eesti NSV parteitöötaja, memuarist

Aare Laanemäe (sündinud 9. mail 1937 Kolovere-Kalju vallas, Kullamaa kihelkonnas, Läänemaal) on Eesti NSV endine parteitöötaja.

Ta õppis aastatel 1952–1956 Haapsalu Pedagoogilises Koolis ja 1959–1964 Tartu Riiklikus Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonnas.

Ta on olnud aastatel 1966–2009 Tallinna Polütehnilise Instituudi teadusliku kommunismi aluste kateedri assistent, filosoofia kateedri dotsent 1977, politoloogia kateedri dotsent, humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi lektor, haldusjuhtimise ja eurouuringute õppetooli dotsent, filosoofia õppetooli erakorraline lektor.

Tegevus NLKP-s muuda

Ta töötas aastatel 1969–1972 EKP Tallinna Linnakomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonnas[1] ja 1972–1980 EKP Keskkomitees.

Ta sai EK(b)P KK juures asuvast Partei Ajaloo Instituudist 1975. aasta ajalookandidaadi nimetuse tööga "Деятельность партии по идейному направлению развития культуры и повышению культурной активности населения Эстонской ССР в годы 1966-1970 (сфера культпросветработы)" ja NLKP KK juures asuvast Ühiskonnateaduste Instituudist Moskvas 1991. aastal ajaloodoktori nimetuse tööga "Политика КПСС по формированию духовной культуры в 60-е-первой половине 80-х гг. (на примере Эстонии".

Teoseid muuda

Viited muuda

Välislingid muuda