Aadressisiin on protsessoris paiknev ja aadressiregistrit mäluga ühendav sidekanal, mis võimaldab protsessoril mälu juhtida. Mälujuhtimise abil määratakse mälupesa, millega lugemis- või kirjutamisoperatsioon teostatakse.