921. Laskurpolk

921. Laskurpolk oli Teine maailmasõja ajal NSV Liidu Punaarmee koosseisus formeeritud jalaväeväeosa, mis kuulus 249. Eesti Laskurdiviisi koosseisu.

921. Laskurpolk
Tegev 1942–1945
Riik NSV Liit
Eesti NSV
Kuuluvus 8. Eesti Laskurkorpuse
249. Eesti Laskurdiviis
Suurus polk
Tähtpäevad formeerimine 3. märts 1942
lahingulipu annetamine 18. oktoober 1942
Ülemad
Märkimisväärsed ülemad Olav Mullas, Paul Liitoja

249. Eesti Laskurdiviisi 921. Laskurpolgu moodustamist alustati 3. märtsil 1942. aastal Uurali sõjaväeringkonnas.

Juhid ja koosseis muuda

Juhtkond muuda

Polgukomandörid
 • polkovnik Olav Mullas
 • major A. Strohmann, polgukomandöri ülesannetes 25.12.1942 – 04.1943, O. Mullase paranemise ajal
 • polkovnik Olav Mullas
Polgu staabiülem
Polgukomissar, polgukomandöri asetäitja poliitalal
Polgukomandöri asetäitja rivi alal
 • major Voldemar Kümnik (aprill 1943–);
Polgu suurtükiväe ülem
Polgu tagalaülem
polguülema abi majandusalal
 • kapten Johannes Loit
Pataljonikomandörid: kapten Herman Pappel, leitnant Eduard Pulver

Koosseis muuda

 • 921. Laskurpolgu 1. pataljon, ülem leitnant B. Barmin († 23.12.1942 Velikije Luki), kapten Vassili Rubljov († 23.11.1944 Sõrve säär);
  • 1. laskurrood, ülem vanemleitnant A. Peterson
  • 2. laskurrood, ülem leitnant N. Protin
  • 3. laskurrood, ülem vanemleitnant A. Rebane ( –† 23. märts 1945 Kuramaa); leitnant Zirk († 23. märts 1945 Kuramaa); leitnant O. Pintman (23. märts 1945 –);
 • 921. Laskurpolgu 2. Pataljon, ülem major A. Lepik († 17. detsember 1942 Velikije Luki); major Bernhard Ploom ( –† 19. märts 1945 Kuramaa); kt vanemleitnant A. Meesak; kapten G. Hansing;
  • 4. laskurrood, ülem kapten S. Ražev
  • 5. laskurrood, ülem: kt. leitnant M. Truu; vanemleitnant Veiss, leitnant A. Tammuri
  • 6. laskurrood, ülem vanemleitnant E. Tetlov
 • 921. Laskurpolgu 3. Pataljon, ülem major E.Sume
  • 7. laskurrood, ülem: vanemleitnant A. Peterson, vanemleitnant A. Šuvalov
  • 8. laskurrood, ülem vanemleitnant K. Svitski, leitnant R. Mirk
  • 9. laskurrood, ülem vanemleitnant K. Taal
 • 307. tankihävitusdivisjon
 • 1. raskekuulipildujate rood,
 • 2. raskekuulipildujate rood,
 • 1. miinipildujate rood,
 • Automaaturite rood, ülem vanemleitnant A. Meesak
 • polgu jalaluurerood,
 • sanitaarrood, ülem kapten O. Kalaus

Täiendav informatsioon muuda

1942. aasta detsembris alanud Velikije Luki operatsiooni käigus 21. ja 22. detsembril toimus 249. Eesti Laskurdiviisi 921. ja 925. Laskurpolgu sõjameeste suurim vangilangemine või vabatahtlik nõukogude poolelt sakslaste poolele ületulek.

Vaata ka muuda

Viited muuda

Kirjandus muuda

 • Olav Mullas, Paul Liitoja. "Polguga Suures Isamaasõjas". Tallinn. Eesti Raamat 1970.