413. aasta

Sündmused muuda

  • Vana-Rooma konsuliteks olid Lucius ja Heraclianus.
  • Augustinus hakkas kirjutama üht oma suurematest ja kuulsamatest teostest, 22 raamatust koosnevat "De civitate Dei" ("Jumalariigist"), mille ta viis lõpule 426.
  • Konstantinooplis hakati rajam uusi kaitsemüüre, mis valmisid 439. aastal ning said nimeks Theodosiuse müürid[1]

Sündinud muuda

  • ...

Surnud muuda

Viited muuda

  1. David Vseviov (2004). Bütsantsi keisrid. Valitsejad purpuris. Tallinn: Kunst. Lk 25-32.