4. Eesti jalaväepolk

4. Eesti jalaväepolk oli 1917. aastal Eesti rahvusväeosana moodustatud ja 1917. aastal 1. Eesti jalaväediviisi koosseisu liidetud väeosa.

4. Eesti jalaväepolk
4-ый Эстонский пехотный полк
Tegev 1917 – 1918
Riik Venemaa keisririik
Venemaa Vabariik
Eestimaa kubermang
Kuuluvus Eesti rahvusväeosade 1. Eesti jalaväediviis
Liik jalavägi
Suurus polk
Ülemad
Märkimisväärsed ülemad kapten Henrik Vahtramäe

Juhtkond ja koosseis muuda

4. Eesti jalaväepolgu ülemad

4. Eesti jalaväepolgu moodustamine muuda

4. Eesti jalaväepolgu formeerimist alustati 1. Eesti jalaväediviisi ülema käsul 6. detsembril 1917 Rakveres. Polgu formeeris senine 1. Eesti jalaväepolgu III pataljoni ülem polkovnik Henrik Vahtramäe, kes jäi polguülemaks kuni polgu likvideerimiseni[1], 5. aprillil 1918. Jalaväepolgu koosseis saadi 2. ja 3. Eesti jalaväepolgu neist allüksustest, mis olid saadetud korda hoidma Virumaal, Tartu tagavarapataljonist ja samuti arvati 3. jaanuaril 1918. aastal polgu koosseisu Paides asunud 2. Eesti jalaväepolgu III pataljon, kes jäi ka 4. Eesti jalaväepolgu III pataljoniks.

Esimese maailmasõja ajal 1918. aasta veebruaris asus 4. Eesti jalaväepolgu III pataljon Paides ja pataljonikomandör Jaan Maide oli Paide komandant, Paides 23. veebruaril võimu enamlastelt ülevõtmise ajal[2]. III pataljon kaitse all kuulutati Paides 25. veebruaril välja Eesti iseseisvus ja Manifest Eestimaa rahvastele.[3]

Pärast Eesti okupeerimist Saksa keisririigi vägede poolt 1918. aasta kevadel saadeti polk laiali 5. aprillil 1918, Saksa okupatsioonivõimude poolt, Saksa väejuhatuse korraldusega 28. märtsist 1918.

Viited muuda

Välislingid muuda

Eelnev
4. Eesti jalaväepolk
19171918
Järgnev
4. Jalaväepolk