281. julgestusdiviis

281. julgestusdiviis (281 Sicherungs-Division) oli Teise maailmasõja ajal Saksa vägede poolt okupeeritud Eestis Põltsamaal dislotseerunud tagala väegrupi Nord tagalapiirkonna julgestusüksus. Julgestusdiviisi ülesanneteks määrati varustustugipunktide, ühendus- ja järelveoteede ning järelvedude endi, lennuväljade ja trofeeladude julgestamine, sõjavangide valvamine ja äravedu ning liikluskorraldus väegruppide tagalas.

281. julgestusdiviis
Tegev 1941–1945
Riik Saksa Riik
Kuuluvus Wehrmacht
Ülesanne tagalajulgestus, vastutas territooriumi eest Pihkvast lõunas kuni väegrupi „Mitte” tagalapiirkonnani lõunas ja 16. armee tagalapiirkonnani idas
Osa Väegrupi Nord tagalapiirkond
Lahingud Teine maailmasõda
Idarinne

1941. aasta sügis-talvel tegutses diviis 16. armee tagalas, Lovati jõe ja Dno-Novosokolniki piirkonnas ning dislotseerus Venemaal Ostrovis.

281. julgestusdiviisi juhtkond muuda

Diviisi staabi Ia ohvitser:

281. julgestusdiviisi üksused muuda

  • 113. julgestusrügement (113. Sicherungs-Regiment)
  • 322. grenaderirügement (Grenadier-Regiment)[2]

Viited muuda