249. Eesti Laskurdiviis

249. Eesti Laskurdiviis (vene 249-я Эстонская стрелковая дивизия) (s/o 24676) oli Teise maailmasõja ajal NSV Liidu Punaarmee koosseisus formeeritud põhiliselt eestlastest koosnev rahvusväeosa, 8. Eesti Laskurkorpuse koosseisus.

249. Eesti Laskurdiviis
Tegev 1942–1945
Riik NSV Liit
Kuuluvus Punaarmee 8. Eesti Laskurkorpus
Suurus diviis
10 235, 11.1942
4, 213, 01.02.1943
7 946, 01.08.1944
Osa 8. Eesti Laskurkorpusega
11. 1942 – Kalinini rinne
Garnison/staap 917. Laskurpolk
921. Laskurpolk
925. Laskurpolk
779. suurtükiväepolk
Tähtpäevad formeerimine 10. veebruaril 1942, lahingulipu annetamine 18. oktoober 1942
Lahingud Teine maailmasõda Idarinne
Velikije Luki operatsioon
Kuramaa lahingud
Ülemad
Märkimisväärsed ülemad kindralmajor Lembit Pärn
polkovnik Artur Saueselg
kindralmajor Johan Lombak

Punaarmee 249. Eesti Laskurdiviisi formeerimise aluseks oli 10. veebruaril 1942 antud NSV Liidu Riikliku Kaitsekomitee (GKO) käskkiri 2. eesti laskurdiviisi moodustamiseks, diviis formeeriti 1942. aasta 10. veebruarist kuni 13. septembrini.

Algul kandis väeosa nimetust 423. Laskurdiviis, 1942. aasta märtsis nimetati väeosa ümber 249. Eesti Laskurdiviisiks. Kuni 1942. aasta veebruarini 249. LD nime kandnud NSV Liidu SARKi isikkoosseisust moodustatud diviis nimetati 16. veebruaril 1942 16. Kaardiväediviisiks[1].

249. Eesti Laskurdiviis oli üks väeosa, millest koos 7. Eesti Laskurdiviisi ja muude üksustega moodustati 25. septembril 1942 8. Eesti Laskurkorpus.

1942. aasta suvel alustasid diviisi väeosad Uuralites Tšeljabinski oblastis väljaõpet, augustikuus suunati diviis Moskva oblastisse, Uuralitesse jäi vaid tagavarapolk. 1942. aasta novembris saadeti diviis rindele ning see osales 1942. aasta detsembrist Velikije Luki lahingutes.

28. juunil 1945 reformeeriti 249. ELD, 122. Eesti kaardiväe Lenini ordeniga laskurdiviisiks (122-я гвардейская Эстонская ордена Ленина Краснознаменная стрелковая дивизия).

Juhtkond ja koosseis

muuda
Diviisiülemad
Diviisi staabiülemad
Diviisi sõjakomissar

249. Eesti Laskurdiviisi koosseis

muuda
249. Eesti Laskurdiviisi allüksused Juhtkond
juhtkond pärast 1. oktoobrit 1942
249. Eesti Laskurdiviis
249. Eesti laskurdiviisi staap Staabiülem polkovnik Artur Simson; staabiülema asetäitja major Oskar Reemet
staabiülem Gustav Kund
Staabi 1. (operatiiv)osakond ülem major Edmund Püss
ülem major Edmund Püss, major Tavid Kiljako
Staabi 2. (luure)osakond ülem kapten Oskar Truuse
major Oskar Truuse
Staabi Poliitosakond ülem pataljonikomissar Algus Raadik
poliitosakonna ülem Algus Raadik
Staabi eriosakond
ülema asetäitja riikliku julgeoleku vanemseersant August Kliment
Sideosakond ülem polkovnik Friedrich-Alfred Olbrei
kapten Eduard Alt
Füüsiline ettevalmistus
Fred Kudu
Varustusosakond ülem kapten Oskar Villemson
Riviosakond
Tagalaülem
major Ots
Kaadriosakond ülem kapten Špoor
Suurtükiväeülem major Reskov
alampolkovnik Johann Mäe
Suurtükiväe staabiülem kapten Erich Loorits
major Valter Jaek
alampolkovnik Eduard Lemming
Inseneriteenistus major Eduard Purro
Keemiateenistus ülem major Pavel Solovev
Šifreerimisosakond S. Türnask
Meditsiiniteenistus 2. järgu meditsiiniarst Robert Karin
Veterinaarteenistus Hugo Reiman
Autotranporditeenistus 2. järgu intendant August Rebanes
249. laskurdiviisi sõjaprokurör Heinar Grabe
249. laskurdiviisi sõjatribunal tribunali esimees, Theodor Unt
917. Laskurpolk (s/o 16626) ülem alampolkovnik Hans Virit; hiljem major Peeter Lepp ja polkovnik Johan Lombak; alampolkovnik Elmar Horn
921. Laskurpolk (s/o 61933) polguülem alampolkovnik Olav Mullas, major A. Strohmann;
925. Laskurpolk (s/o 28770) ülem alampolkovnik Ferdinand Tõnso, alampolkovnik Heinrich Neggo, alampolkovnik Hans Virit
779. suurtükiväepolk (s/o 16610) ülem alampolkovnik Karl Aru (−20. november 1942), kapten Aleksander Pais (20. november 1942 –), alampolkovnik Kaarel Uibo
komissar polkovnik Artur Lombak
polgukomandöri asetäitja major Pavel Titer;
staabiülem kapten Avo Laido, Eerik Loorits;
pataljoniülemad: Olaf Randmer, Ants Lumiste, kapten Richard Linnas. Relvastatud 76 mm polgukahuritega
45. tankipolk polkovnik I. Šestopalov
469. üksik miinipildujate divisjon relvastatud 50, 82, 120 mm miinipildujatega
307. tankitõrje divisjon (s/o 92452) ülem major Nikolai Trankmann
ülem major Vladimir Miller. Relvastatud 45 mm tankitõrjekahuritega
326. üksik õhukaitse suurtükiväe õppedivisjon ülem alampolkovnik Hans Virit. Relvastatud 37 mm õhutõrjekahuritega
417. üksik sapööripataljon ülem kapten Ervin Kangur
669. üksik sidepataljon ülem kapten Eduard Alt; komissar, kapten A. Tuberg
161. üksik kuulipildujapataljon ülem kapten V. Zukker. Relvastatud 7,62 mm kerge- ja raskekuulipildujatega
267. meditsiini-sanitaarpataljon
328. üksik luurerood
243. üksik keemiakaitse rood
65. üksik autotranspordirood
Õppepataljon
ülem alampolkovnik Hans Virit
312. väliköök
1883. välipost
1194. Riigipanga välipunkt[3]

122. kaardiväe laskurdiviis

muuda

28. juunil 1945 reformeeriti 249. ELD, 122. kaardiväe Eesti Lenini ordeniga laskurdiviisiks (122-я гвардейская Эстонская ордена Ленина Краснознаменная стрелковая дивизия).

 • 917. laskurpolk nimetati 368. kaardiväe Eesti Punatähe ordeniga laskurpolguks,
 • 921. laskurpolk > 370. kaardiväe Eesti Punalipuliseks laskurpolguks,
 • 925. laskurpolk > 372. kaardiväe Eesti Punatähe ordeniga laskurpolguks (likvideeriti 1947. aasta algul),
 • 251. diviisi suurtükiväebrigaad > 99. kaardiväe Eesti suurtükibrigaadiks,
 • 779. suurtükipolk > 484. kaardiväe Eesti Kutuzovi ordeniga kahuripolguks (asus Kloogal 06.1945–06.1946),
 • 307. üksik tankihävitusdivisjon > 224. üksikuks kaardiväe Eesti Aleksander Nevski ordeniga tankihävitusdivisjoniks,
 • 417. üksik sapööripataljon > 154. üksikuks kaardiväe Eesti sapööripataljoniks,
 • 669. üksik sidepataljon (kuni 26.12.1944 197. üksik siderood) > 216. üksikuks kaardiväe Eesti sidepataljoniks ja
 • 328. üksik luure-laskurrood > 126. kaardiväe Eesti motoluurerooduks. 122. diviis paiknes Aegviidu ja Jäneda ümbruses.

1945–1946 demobiliseeriti Eesti rahvusväeosadest 16 550 inimest. 12. mail 1946 Punaarmee Kindralstaabi direktiivi alusel saadeti 1946. aasta augusti alguseks laiali 41. kaardiväe Eesti Tallinna laskurkorpuse juhtkond ja 122. kaardiväe laskurdiviis.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. "КАРАЧЕВСКАЯ ГВАРДЕЙСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА КРАСНОЗНАМЁННАЯ ОРДЕНА СУВОРОВА ДИВИЗИЯ". Originaali arhiivikoopia seisuga 19. november 2010. Vaadatud 3. jaanuar 2012.
 2. Paalma (Kapten. 249. eesti laskurdiviisi staabi ülem.), www.meediateek.ee
 3. "Structure of 7th and 249th Estonian rifle divisions and 8th Estonian rifle corps and commandeurs of unit in 1942" (PDF). Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 6. märts 2016. Vaadatud 6. september 2011.

Kirjandus

muuda
 • Эндель Сыгель. Дружба, закаленная в огне войны. – Таллин: Ээсти раамат, 1975.
 • Ларин П.А. Эстонский народ в Великой Отечественной войне 1941–1945/ Сокр. пер. с эст. – Таллин: АН ЭССР, 1964.

Välislingid

muuda