2. Suurtükiväegrupp

2. Suurtükiväegrupp oli Eesti suurtükiväeosa Rakveres.

2. Suurtükiväegrupp
Riik  Eesti
Kuuluvus Eesti sõjavägi
Liik Eesti Suurtükivägi
Ülesanne Katteväeosa
Suurus Pataljon
Osa 1. Diviis
1. diviisi suurtükivägi
Garnison/staap Rakvere, Raudtee tänav, Rakvere raudteejaama vastas
Tähtpäevad 26. detsember
Ülemad
Märkimisväärsed ülemad kolonelleitnant Valter Martma
major Boris Raid

1. septembril 1939 kuulus grupi koosseisu 241 meest.

Ülemad muuda

Ajalugu muuda

15. märtsil 1924 formeeriti 1. suurtükiväerügement kolonelleitnant Hugo Kauleri juhtimisel ümber "1. diviisi suurtükiväeks". 1924. aastal muudeti Eesti suurtükiväe organisatsioon järgmiseks: 1. diviisil oli 1. diviisi suurtükivägi, 2. diviisil 2. diviisi suurtükivägi ja 3. diviisil 3. suurtükiväe rügement. Mõlema diviisi suurtükiväed jagunesid kaheks grupiks. 1. augustil 1925. aastal loodi uus organisatsioon, kus suurtükivägi jagunes suurtükiväegruppideks: 1. diviisil oli 1. suurtükiväegrupp ja 2. Suurtükiväegrupp; 2. diviisil 3. suurtükiväegrupp ja 4. suurtükiväegrupp ja 3. diviisil 5. suurtükiväegrupp.

Diviisi suurtükiväe koosseisus oli kaks suurtükiväegruppi: 1. suurtükiväegrupp asukohaga Narvas, mis moodustati 1. suurtükiväerügemendist ja 2. suurtükiväegrupp asukohaga Rakveres, mis moodustati 1. kindluse suurtükiväegrupist.[1].

1. diviisi suurtükiväe staap asus Narvas, Rahu tänav 19.

 
76 mm Vene M1902

1928. aastal kehtestati Kaitseväe organisatsiooni ja koosseisude seadlusega, Eesti kaitseväe rahuaegne organisatsioon. Välisuurtükivägi oli koondatud A, B ja C tüübilistesse gruppidesse. A tüübilises suurtükiväegrupis (1. ja 3.) on staap, spetsialistide komando, kaks kerge kahuri-, üks kerge haubitsa- ja üks raske kahuri-või haubitsapatarei ning igas patareis on kaks rühma.

B tüübilises suurtükiväegrupis on staap, neli kerget ja kaks rasket patareid. Igas kerges patareis on kolm rühma, igas raskes patareis on kaks või kolm rühma. C tüübilises suurtükiväegrupis on staap, kaks kerget ja kaks rasket patareid. Igas patareis on kolm rühma.

2. suurtükiväe grupp - staap Rakveres, (2. suurtükiväegrupi uusklassitsistlikus stiilis sammastega Rakvere sõjaväelinnaku kasarmuhoone Nortsu teel valmis 1924 ja on nüüdseks hävinud) 2. suurtükiväegrupi kasarmutes:

  • patarei nr. 4 - Rakveres kasarmutes
  • patarei nr. 5 - Rakveres kasarmutes
  • patarei nr. 6 - Rakveres kasarmutes
  • patarei nr. 7 - Tammiku mõisas Jõhvis

Viited muuda

  1. Rubach, R: Jooni 1-se suurtükiväepolgu – 1-se suurtükiväegrupi elust ajajärgul 1920.–1932. Sõdur. 1933, nr 1/2, lk 40

Välislingid muuda