1989. aasta Nõukogude režiimi vastased revolutsioonid


1989. aasta Nõukogude režiimi vastased revolutsioonid (ingliskeelses kirjanduses ka "Fall of Communism, the Collapse of Communism, the Revolutions of Eastern Europe, the Autumn of Nations") olid 1989. aastal Kesk- ja Ida-Euroopa kommunistlikes riikides toimunud vastuhakud Nõukogude võimu vastu.