18S ribosomaalne RNA

18S ribosomaalne RNA (18S rRNA) on eukarüootse ribosoomi väikese subühiku (40S) strukturaalne RNA komponent. 18S-is olev S tähistab Svedbergi ühikut.

Eukarüootide 18S rRNA homoloog prokarüootidel ja mitokondritel on 16S ribosomaalne RNA.

Geen, mis kodeerib 18S rRNA-d nimetatakse 18S rDNA. 18S rRNA-le vastavat DNA järjestust kasutatakse laialdaselt molekulaarse analüüsi meetoditega organismide evolutsioonilise ajaloo koostamisel.