.ye on Jeemeni Interneti tippdomeen. Domeen on kasutusel alates 1996. aastast.