Žemaidi keel (žemaitiu kalba) on leedu keele murre või eraldi seisev balti keelte idarühma kuuluv indoeuroopa keel.

žemaidi keel (žemaitiu kalba)
Kõneldakse Leedus
Kokku kõnelejaid umbes 500 000
Keelesugulus

indoeuroopa keeled
 balti keeled
  idabalti keeled

    žemaidi keel
Ametlik staatus
Ametlik keel -
Keelekoodid
ISO 639-3 sgs

Grammatika muuda

Arvsõnad muuda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 100 1000
vėins do trīs ketorė pėnkė šešė septīnė aštounė devīnė dešim dvėdešim šimts tūkstontis

Isikulised asesõnad muuda

Ainsus Mitmus
1. mes
2. to jūs
3. ons, ana anėi, anuos

Käänded muuda

Käändeid on seitse: nominatiiv, genitiiv, daativ, akusatiiv, instrumentaal, lokatiiv ja vokatiiv.