Üstirt ehk Üstirti platoo on platoo Kasahstanis ja Usbekistanis, mis paikneb Mangõšlaki poolsaare ja Garabogazi lahe ning Araali mere ja Amudarja delta vahel.

Обзорная карта Мангыстау.png

Üstirti platoo pindala on umbes 200 000 km², absoluutkõrgused üle 300 m. Maastikus on enamasti esindatud savikõrb, kus kasvavad pujud ja ogamaltsad, kaguosas on savi- ja kivikõrb. Kohati on solontšakid, põhjaosas ka liivakõrb.

Üstirti platool on korraldatud maa-aluseid tuumarelvakatsetusi, sh 1970. aastatel pandi toime kolm plahvatust Manggõstau oblastis Mangõšlaki poolsaarel.