Üldkeeleteadus

Üldkeeleteadus on keeleteaduse valdkond, mis tegeleb keelte üldiste seaduspäradega.

Üldkeeleteadus eristub rakenduslingvistikast ja ajaloolisest keeleteadusest.

KirjandusRedigeeri