Üksindus on eraldatuse või isolatsiooni seisund, mida iseloomustab kontakti puudumine teiste inimestega. See võib tuleneda halbadest suhetest, lähedaste kaotusest, teadlikust otsusest, nakkushaigustest, psüühikahäiretest, neuroloogilistest häiretest, töötamise asjaoludest või olukorrast (näiteks merehädaline).

Caspar David Friedrich "Üksildane puu" (1822)

Lühiajalist üksindust hinnatakse sageli väärtusliku ajana, mil inimene võib töötada, mõelda või puhata, ilma et keegi teda häiriks. Üksindust võidakse soovida privaatsuse huvides.

Olenemata sarnasustest tehakse vahet üksindusel ja üksildusel. Sõna "üksindus" tähistab pigem positiivset või neutraalset emotsiooni, samal ajal kui "üksildust" kasutatakse pigem negatiivse tunde kirjeldamiseks.