Üksikud jalaväepataljonid

Üksikud jalaväepataljonid moodustati 1928. aasta sõjaväereformi käigus.

Üksiku jalaväepataljoni rahuaegsesse koosseisu kuulusid:

Kokku 235–237 meest.

Mobilisatsiooni puhul oleksid üksikud jalaväepataljonid suurendatud sama numbriga jalaväerügementideks: staap, 3 pataljoni, suusk-jalgratturkompanii, sidekompanii, pioneerikompanii, ratsakomando, desinfektsioonikomando, komandandikomando ja töökompanii, kokku 3153 meest.

Eesti sõjaväe üksikud jalaväepataljonid olid:

1. ja 7. jalaväeosa olid juba rahuajal jalaväerügemendid.

Vaata ka muuda