Ühikring

Ühikringiks nimetatakse matemaatikas ringi, mille raadius on 1. Olenevalt sellest, kas ringi mõeldakse kinnise või lahtisena, võidakse ühikringi all mõista kinnist ühikringi või lahtist ühikringi.

Kitsamas mõttes mõeldakse ühikringi all ühikringi, mille keskpunkt on koordinaatide alguspunkt. Seda saab kirjeldada võrratusega x² + y² ≤ 1 (kinnine ühikring) või x² + y² < 1 (lahtine ühikring).

Vaata kaRedigeeri