Lineaaralgebras nimetatakse ühikmaatriksiks n-ndat järku ruutmaatriksit, mille peadiagonaalil paiknevad 1-d ja mujal 0-d.

n-ndat järku ühikmaatriksit tähistatakse In. Kui järk on ebaoluline või kontekstist arusaadav, jäetakse indeks ära: I.

Ühikmaatriksit tähistatakse I kõrval veel suurte tähtedega E ja U ning mõnikord ka lihtsalt araabia ühega.

Omadused

muuda

Mis tahes maatriksi A korral

 

Vaata ka

muuda