Õige tegu

Õige tegu (paali keeles sammā-kammanta, sanskriti keeles samyakkarmānta) on Buddha antud Kaheksaosalise tee neljas osa, mida Buddha õpetas Dhammaratta käimapanemise suttas (paali k. Dhammacakkappavattana sutta) [1] ja selle sisuks on hoidumine

  1. elu võtmisest ehk hoidumine tapmisest (paali. k. pāṇātipāta virati),
  2. selle võtmisest, mida pole antud ehk hoidumine varastamisest (paali. k. adinnādāna virati) ja
  3. naudingut pakkuvast valest käitumisest (paali. k. kāmesu micchācāra virati).[2]

ViitedRedigeeri

  1. S.V.420.
  2. Maggavibhaṅgasutta, SN 45.8