Õige eluviis

Õige eluviis (paali keeles sammā ājīva, sanskriti keeles samyagājīva) on Buddha antud Kaheksaosalise tee viies osa, mida Buddha õpetas Dhammaratta käimapanemise suttas[1] ja mille sisuks on hoidumine

  1. oskamatust eluviisist ehk kannatusi tekitavast eluviisist hoidumine (paali k. duccarita micchājīva virati),
  2. sobimatust eluviisist (anesana micchājīva virati),
  3. ebaausast eluviisist (kuhanādi micchājīva virati) ja
  4. madalatest kunstidest ehk loomalikust eluviisist hoidumine (tiracchānavijjā micchājīva virati).[2]


ViitedRedigeeri

  1. S.V.420.
  2. Maggavibhaṅgasutta SN 45.8